Sevk İrsaliyesi Nasıl Doldurulur?

Ticaret ile uğraşanların ve uğraşacak olanların karşısına en çok çıkacak olan evrak, belgelerden biri de sevk irsaliyesi olmaktadır.

Sevk irsaliyesi satışı yapılan bir malın ya da satışı gerçekleştirilecek olan bir malın nakillerinde kullanılan bir evraktır. Elde bulunan ya da satılan malın aidiyetinin kayıtlara geçirildiği bu belge önem taşımaktadır. Ticari firmaların soruları arasında da sevk irsaliyesi nasıl doldurulur sorusu bu öneminden dolayı bulunmaktadır.

Sevk İrsaliyesi Nasıl Doldurulur Sorunun Cevabı

Sevk irsaliyesi düzenlenirken bulunması gereken birtakım bilgiler vardır. Bu bilgilerin başında sevk irsaliyesi ibaresi geliyor. Sevk irsaliyesi ibaresi bulunan evrak sonrası maliye bakanlığına ait bir klişe ya da noter tasdikli olacak bir mühür şekline ihtiyaç duyulmaktadır. Sevk irsaliyesi içerisinde gönderilecek olan malın cinsinin girileceği ve miktarının girileceği ayrı bölümlerde bulunması gerekiyor. İrsaliye de bulunması gereken bölümlerden biri de irsaliye düzenleyen kişinin adının ve soyadının, eğer bulunuyorsa ticaret unvanının, iş adresinin ve vergi dairesi numarası ile hesap numarası önemlidir. Malın gönderileceği yere ait bir takım bilgilerin de sevk irsaliyesi içerisinde yer alması gerekiyor.

Sevk İrsaliyesi Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Sevk irsaliyesi hazırlarken bulunması gerekenler ayarlandıktan sonra dikkat edilmesi gereken bir takım hususlar da söz konusu olmaktadır. Sevk irsaliyesinin en az üç nüsha olacak şekilde ayarlanması gerekiyor. Bu bir zorunluluk olarak hazırlanacak olan üç nüshadan iki tanesinin malı taşıyacak yani sevk edecek olan araç içerisinde bulunması gerekiyor. Kesinlikle olması gereken ve doğruluğuna dikkat edilmesi gereken bilgiler ise alıcının bilgileri, adresi ve ticaret unvanı olmaktadır. Araçta mal taşınırken sevk irsaliyesi bulunmazsa büyük sorunlarla karşılaşılabiliyor. Malın sevkiyatı düzenleme tarihi ile aynı anda gerçekleşmediği takdir de tarihler ayrı ayrı olacak şekilde yazılmak zorundadır. Sevk irsaliyesi bilgisayardan hazırlandığında alınan çıktıya daha sonradan tarih eklemesi yapılabilmektedir.

Sevk İrsaliyesi Düzenlemek Zorunluluk mu?

Sevk irsaliyesi bir yerden bir yere mal aktarılırken ya da bir yerden bir yere mal satışı yapılırken kesinlikle araçta bulunması gereken bir belgedir. Alıcının ve satıcının yer alacağı şekilde sevk irsaliyesi nasıl doldurulur sorusunu bilenlerin dolduracak olduğu bu belge hem sevki yapacak olan kişinin rahatlığı hem de malların güvenliği açısından önem taşıyor.

e-İrsaliye Rehberi

Shares Share