Sevk İrsaliyesi Düzenlememe

Sevk İrsaliyesi Düzenlememe Cezası

Sevk irsaliyesi, ticari bir malın nakline ilişkin bir kavramdır. Şöyle ki, Bir mal nakledilirken kayıt altına alınmalıdır.

İçerisinde malın konusu, malın birimi ve malın kime ait olduğu gibi bilgiler yer alır. Öte yandan bu malların aynı işletme arasında ya da iki farklı işletme arasında nakledilip nakledilmediğinin bir önemi yoktur. Zira sevk irsaliyesine her iki durumda da ihtiyaç duyulacaktır. Ancak pek çok kimse sevk irsaliyesi düzenlemenin zorunlu olup olmadığını merak eder. Bu sorunun cevabı şüphesiz ki “evet” olacaktır. Yani sevk irsaliyesi düzenlemek bir zorunluluktur. Aynı zamanda düzenlenmemesi durumunda da önceden belirlenmiş bir cezası mevcuttur. Sevk irsaliyesi düzenlememe cezası zaman zaman değişkenlik arz edebilir.

Sevk İrsaliyesi Düzenlememe Cezası

Sevk irsaliyesi düzenlenmemesi durumunda uygulanacak olan ceza tam olarak 240 Türk lirasıdır. Bazı kaynakları farklı şekilde ifade etse dahi 2018 yılında getirilen yeni düzenleme ile aynı zamanda e-Devlet üzerinden elde edilmiş olan bilgiler ışığında rakam bundan ibarettir. Hukuki güvenlik sebebiyle belirtilmiş olan cezalardan daha farklı bir ceza uygulanması söz konusu olamaz. Aynı zamanda bu tutarın her bir belge için ayrıca söz konusu olacağı da unutulmaması icap edenler arasındadır.

Düzenlenmesi Zorunlu Olan Başka Evraklar da Var mıdır?

Şüphesiz ki vergilerin söz konusu olduğu bir düzende ve bilhassa bir hukuk devletinde pek çok belgenin düzenlenmesi zorunludur. İşte bunlardan bir tanesi sevk irsaliyesidir. Buna ek olarak taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi, perakende satış fişi, yolcu ve giriş biletleri ve ödeme kaydedici cihazdan verilen fiş bu evraklar arasında yer almaktadır. Bu evrakların düzenlenmemesi halinde uygulanacak olan ceza da kural olarak sevk irsaliyesi düzenlememe cezası ile aynı olacaktır.

Bu Cezalarda Herhangi Bir Üst Limit Söz Konusu mudur?

Şüphesiz ki bir hukuk devletinde uygulanacak olan cezanın muhakkak bir üst limiti olmalıdır. İşte bu üst limit 2018 yılında getirilen yeni düzenleme ile her bir tespit için toplamda 12.000 lirayı aşamaz. Buna ek olarak bir takvim yılı içerisinde uygulanan ceza da 120.000 liradan fazla olamaz.

e-İrsaliye Rehberi

Shares Share