e-Müstahsil Makbuzu: Genel Tebliğ Kapsamında Bilmeniz Gerekenler

Yayımlanan Genel Tebliğ kapsamında e-müstahsil makbuzu oluşturmak için e-fatura sistemine kayıt olunması ön koşulu getirildi.

e-Müstahsil Makbuzu Nedir?

Defter tutan çiftçi veya toptancıların, defter tutmayan çiftçilerden aldıkları ürün karşılığında düzenleyip kestikleri zorunlu ticari belgenin elektronik ortama aktarılmış haline e-Müstahsil Makbuzu denir.

e-Müstahsil Makbuzu Sisteminin Amacı Nedir?

  • Her yıl özellikle yaz ve kış aylarında, sebze/meyve fiyatlarında yaşanan dalgalanmaların önüne geçmek.
  • Komisyoncular ve çiftçiler arasındaki kazanç farkını engellemek.
  • Elektronik ortamda anlık takip sistemi ile vergi kayıplarının önüne geçmek.
  • Sebze/meyve fiyatlarında yaşanan fiyat farklılıklarının önüne geçerek enflasyonu önlemek.

e-Müstahsil Makbuzuna Geçiş Süreci Nasıl İlerleyecek?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 19 Ekim tarihli Genel Tebliğ’e göre; müstahsil makbuzunu düzenleme zorunluluğu bulunan mükellefler 1.7.2020 itibariyle; komisyoncu ya da tüccar olarak, sebze ve meyve ticareti ile iştigal eden mükellefler ise 1.1.2020 itibariyle müstahsil makbuzlarını, e-Müstahsil Makbuzu olarak düzenlemek zorunda olacak.

New call-to-action

Shares Share