e-İrsaliye: Son Güncellemelerle İlgili Sizlerden Gelen Soruları Derledik

Elektronik ortamda irsaliye düzenlemeyi mümkün kılan e-İrsaliye uygulaması hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 19 Ekim 2019’da yayımladığı Genel Tebliğ ile elektronik irsaliye uygulamasının ne zaman zorunlu hale geleceği konusu da aydınlatılmış oldu.
1 Temmuz 2020 itibariyle tüm kağıt sevk irsaliyeleri artık elektronik ortamda oluşturulup gönderilmesi zorunlu hale geldi.

Sizlerden Gelen Sorular

Elektronik irsaliye geçiş sürecinde merak edilen sorulardan bazılarını sizin için cevapladık.

e-İrsaliye Uygulamasına Kimlerin Geçmesi Zorunludur?

Genel Tebliğ kapsamında, e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 25 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin, 1.7.2020 tarihi ile e-İrsaliye uygulamasına geçmesi zorunludur.

e-İrsaliye’ den Nasıl ve Hangi Yöntemler ile Yararlanabilirim?

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yapılan açıklamaya göre elektronik irsaliyeden 3 farklı yöntem ile faydalanılabilir.

  1. GİB’in sağladığı Portal üzerinden: www.efatura.gov.tr
  2. Direkt entegrasyon ile: Kendi sunucularınız üzerinden GİB’e direkt entegre olarak.
  3. Özel entegratör aracılığı ile: GİB’ den izin almış özel entegratör firmalar ile anlaşarak.

e-İrsaliye ve Kağıt İrsaliye Aynı Anda Kullanılabilir mi? Sistem Buna İzin Verir mi?

İlgili firma, e-İrsaliye uygulamasına dahil olduktan 3 ay sonrasına kadar hem elektronik hem kağıt irsaliyeyi düzenlemeye devam edebilir. Ancak aynı belge için iki farklı irsaliye türünün aynı anda düzenlenmesi mümkün değildir.

Elektronik İrsaliye Mükellefi Olmayan Kişi Ya Da Kurumlara e-İrsaliye Düzenlenebilir mi?

Tebliğe göre sanal alıcı kavramı artık uygulanabilir. GİB sistemleri üzerinden, İrsaliyenin gerçek taraf bilgisini elektronik irsaliyede barındırarak GİB’ in belirlediği bir sanal alıcıya e-irsaliye düzenleyip göndermek mümkün.

e-İrsaliye Uygulamasında İrsaliyeli Fatura Nasıl Düzenlenecek?

GİB’in yaptığı açıklamaya göre artık e-faturalarınızı veya e-arşiv faturalarınızı irsaliye yerine kullanabilirsiniz. Bu durumda dikkat edilmesi gereken maddeler aşağıdaki gibidir: Belgenin düzenlenme tarihi ile düzenlenme saati ve dakikası belirtilmelidir. ‘İrsaliye yerine geçer.’ ibaresi belirtilmelidir. Malın teslimi anında ilgili firmaya teslim edilmelidir.

Firmaların Kendi Depo Süreçlerinde Kullandıkları İrsaliyeler veya Faturalandırılmayan İrsaliye Süreçleri de e-İrsaliye Kapsamında Değerlendirilecek mi?

Elektronik irsaliyenin kağıt irsaliyeden hiçbir farkı olmaması sebebiyle, firmalar sevk irsaliyesi düzenledikleri her senaryoda elektronik irsaliye düzenlemek zorundadırlar. Örneğin; şubeler arası transfer, depolar arası transfer, fasona mal gönderme gibi işlemler e-İrsaliye sürecine dahildir. Ancak GİB’in bir diğer açıklamasına göre sevk irsaliyesi yerine geçen bir belge düzenleniyor ise (örn: irsaliyeli fatura, serbest bölge fişi vb.), firmalar aynı yöntemle sürece devam edebilirler, yani elektronik irsaliye düzenlemeleri gerekmez.

Neden Sovos Foriba e-İrsaliye Çözümü?

  • Oluşturulan e-irsaliyelere sınırsız sayıda kullanıcı yetkilendirebilir ve toplu olarak görüntüleyebilir ya da gönderebilirsiniz.
  • e-İrsaliye’nizin üzerinde bulunan karekod ile GİB’e gönderilen e-İrsaliye’nize anında erişim sağlayabilir, mal hareketinizi kolayca takip edebilirsiniz.
  • e-İrsaliye’lerinizi 10 yıl boyunca güvenle arşivleyebilir, dilediğiniz dosya formatında raporlayabilir ve farklı dosya formatlarında indirebilirsiniz.
  • e-İrsaliye’niz, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yayımladığı tüm regülasyonlara uygun güncel tutulur.

Sovos Foriba e-İrsaliye Çözümünü SAP İçerisinde Çözmek Şirketinize Nasıl Bir Fayda Sağlar?

  •  Tüm e-İrsaliye sürecinizi SAP içerisinde yönetebilirsiniz.
  • JOB kurulumuna uygun programlamlama yapılır.
  • Manuel işlem gerektirmeden e-İrsaliye’nizi oluşturabilirsiniz.

Elektronik irsaliye geçiş süreci hakkında aklınıza takılan farklı sorular var ise Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesindeki gelişmeleri takip edebilir ya da geçiş sürecinizi kolaylaştırmak ve hızlandırmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

e-İrsaliye Rehberi

Shares Share