e-Defter Uygulama

e-Defter Uygulaması Şartları

​​​​​​​e-Defter uygulaması Vergi Usul Kanuna ya da Türk Ticaret Kanunu’na göre defter tutmak zorunda olan işletmelerin defterlerini elektronik ortamda kayda almalarıdır.

e-Defter uygulamasının Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirtilmiş format ve standartlar ile uygun yazılımlarda yapılması gerekir. İşletmenin tutması gereken defterler olan yevmiye ve kebir defterleri aylık olarak elektronik ortamda oluşturulup Gelir İdaresi Başkanlığı’na gönderilir. Başkanlığın sistemi tarafından imzalanan defterler e- defter uygulaması ile elektronik ortamda saklanır.

e-Defter uygulaması zorunlu olan işletmeler bu sistemi kullanmakla yükümlüdür. Ancak zorunlu olmayan işletmelerde internet üzerinden başvuru yaparak e- defter uygulamasına geçebilirler. e-İmza ve mali mühür sahibi işletmeler e-Defter uygulamasından faydalanabilirler. e-Defter uygulaması ile defter kayıtlarının uygulaması ile ilgili yükümlülükler yerine getirilmiş olur. Gelişen teknoloji ile kaynaklar garanti altına alınmış olur.

e-Defter Uygulamasının Faydaları Nelerdir?

e-Defter uygulamasına geçen işletmeler muhasebe ve kırtasiye giderlerini azaltarak bütçelerine katkıda bulunmuş olurlar. Arşivleme işlemi ile uğraşılmadığından zaman, maliyet ve yerden tasarruf edilmiş olur. İstediğiniz zaman istediğiniz evraka ulaşabileceğinizden ticari kolaylık sağlayacaktır. Böylece şirketin mali bilançoları kolaylıkla çıkartılabilir. Noterde defter tasdik işi ile uğraşılmamış olur. Ayrıca kâğıt israfı önlenerek doğaya katkıda bulunmuş olursunuz. Ağaçların kesilmesi önlenerek ekolojik sistemi destekleyerek fayda sağlarsınız. e-Defter uygulaması ile hem paranız hem zamanınız size kalır.

Shares Share