e-Defter Çözümü Nedir?

e-Defter nedir sorusunu cevaplamadan önce elektronik dönüşüm hakkında biraz bilgi vermekte fayda vardır. e-Dönüşüm, örneğin kâğıt üzerinde düzenlenen ve ibraz edilen irsaliye belgesinin elektronik ortamda düzenlenmesini amaçlamaktadır.

e-Defter de e-İrsaliye gibi bir araç olup yevmiye defterlerinde ya da büyük defterler de tutulması zorunlu olan mali bilgilerin elektronik ortamda saklanmasına imkân tanır.

Vergi Usul Kanununca düzenlenmesi gereken yevmiye defterlerinin elektronik ortamda saklanmasına ve erişimine imkân tanıyan e-Defter uygulamasını kullanabilmek için Gelir İdaresinin ilgili uygulamasına erişim yapılabilir. Bunun yanı sıra bilişim alt yapıları Gelir İdaresi Başkanlığı sistemleri ile uyumlu olmayan mükellefler de e-Defter uygulamasına erişmek için Gelir İdaresi Başkanlığınca yetkilendirilmiş çeşitli kurumlar aracılığı ile sisteme dâhil olabilirler.

e-Defter Sistemi Nedir?

e-Defter nedir, nasıl uygulanır gibi sorunlarınıza çözüm bulabilmek için siz de Sovos Foriba gibi elektronik dönüşüm hizmeti veren kurumlara müracaat edebilirsiniz. Sovos Foriba firması olarak 20 yıla yaklaşan bilişim ve yazılım tecrübesi ile sizlere nitelikli çözümler sunuyoruz.

Elektronik defter çözümleri ya da e-Fatura çözümleri gibi Vergi Usul Kanununa tabii işletmelerin uyması gereken çeşitli çözümlere ulaşabilmek için bizim ile çözüm ortağı olabilirsiniz. Elektronik dönüşümde geç kalmamak için sistemlerimize dâhil olun. Bilişim alt yapınıza masraf yapmadan size özel hazır sistemlerimiz ile Gelir İdaresinin çeşitli elektronik dönüşüm araçlarına kolaylıkla ve zahmetsizce giriş yapabilirsiniz.

e-Defter Ne Zaman Gönderilecek?

VUK ve/veya TTK’ya göre tutulması zorunlu olan yevmiye ve büyük defterlerin elektronik ortamda garanti altına alınarak işlem görmesi e-Defter uygulaması ile mümkün olmaktadır. e-Defter kullanan mükellefler e-Defter ne zaman gönderilecek sorusunun cevabını net olarak bilmeli ve zamanında yevmiye defteri ve büyük defter beratlarını Gelir İdaresi Başkanlığı portalına yüklemelidir.

e-Defter gönderme tarihleri ilgili ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar sürmektedir. Örneğin Ocak ayı defterlerini Nisan’ın son gününe kadar göndermek gerekmektedir. Her ay için bu tarih sistemi geçerlidir. e-Defter uygulaması kapsamında olan tüm mükelleflerin düzenli olarak bu tarih aralıklarında defterlerini göndermeleri gerekmektedir.

e-Defter Kullanmanın Faydaları

e-Defter uygulaması ile defterler zaman damgası ile imzalanabilir. Uluslar arası standartlarda raporlama yapma imkanı sunar. On yıl boyunca güvenilir arşivleme olanağı sunar. Çevreci bir çözümdür, kolay ve hızlı işlem imkanı sunar, maliyeti düşürür. e-Defter ne zaman gönderilecek, e-Defter nasıl kullanılır gibi sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

e-Defter uygulaması kolay ve hızlı işlem imkanı, maliyeti düşürür, tek formatta çözüm sunar, çevreci bir uygulamadır.  e-Defter kullanmanın bir diğer faydası da arşivleme kolaylığı sunmasıdır. Tüm defter kayıtlarına istenildiği zaman istenildiği yerden ulaşma imkanı sağlar. e-Defter kullanmak konusunda tüm sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

e-Defter Gönderim Zorunluluğu

e-Defter uygulamasını kullanan mükellefler için Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) bu konuda hüküm ve esaslar belirtmiştir. Vergi kanunlarında yazılı bildirmelerin zamanında yapılmamış olması usulsüzlük cezaları kapsamına girmektedir. Elektronik defter uygulaması gelişmekte olan bir sistem uygulamasıdır. Bu nedenle Gelir İdaresi Başkanlığı e-Defter geç gönderme cezası gibi sorunlarda esnek davranmaktadır.

e-Defter’in süresinde Gelir İdaresi Başkanlığı’na gönderilmemesi ile ilgili hükümde; Vergi kanunlarında yaptırım öngörülmemiştir. “Dönem kazancı ra’sen takdir edilir” ifadeleri yer almaktadır. İdari ceza kısmı ilgili hükümde boş bırakılmıştır. e-Defter geç gönderme cezası olarak belli bir maliyet belirtilmemiştir. Elektronik defter geç kalınsa da gönderildiğinde Gelir İdaresi Başkanlığı bu konuda yardımcı olmaktadır.

e-Defter’in Tutulmaması Cezası Hakkında

Elektronik defterin hiç tutulmaması ya da usulüne göre tutulmaması birinci derece usulsüzlük cezası kapsamına girmektedir. İdari para cezası ile cezalandırma söz konusudur. Defter kayıtlarının ve bilgilerin elektronik ortamda kolaylıkla okunmasının temin edilmemesi de cezalandırılır. e-Defter geç gönderme cezası diğer sorunlar yanında hafif bir sorun olarak görülmektedir.

Elektronik defter ile ilgili en önemli nokta defteri tutarken usulsüzlük yapmamaktır. Ve tabi e-Defter tutarken denetlenmeye ve kontrole uygun şekilde sistemin sürekli çalışması gerekmektedir. e-Defter uygulamalarında aykırı davranışlar hukuken cezaya tabidir. Defterde kayıtların zamanında ve eksiksiz olarak girilmesi gerekir. Zamanında ve düzenli olarak yapılmayan defter yazımları da cezaya sebep olur.

e-Defter Uygulamasında Hata Yapmamak Önemlidir

e-Defter uygulamasında hata yapmamanız için gelişmiş yazılım programı kullanmalısınız. Bu açıdan Sovos Foriba olarak e-Defter uygulamamız ile her detayda kusursuz e-Defter tutmanızı sağlıyoruz. Zaman ve gerekli işlemler için sizi uyararak, Gelir İdaresi Başkanlığı usullerine uygun olarak elektronik defter tutmanızı ve göndermeniz için çalışıyoruz.

e-Defter’de usulsüzlük olması, e-Defter geç gönderme cezası gibi sorunlar yaşamadan e-Defter uygulaması kullanabilirsiniz. Yevmiye defteri ve kebir defterlerini elektronik ortamda kolayca tutabilir, istediğiniz gibi raporlama ve arşivleme yapabilirsiniz. e-Defter denetimi ve yönetimi kolaylaştıran bir uygulamadır. Zamandan ve emekten tasarruf etmenizi sağlar ve maliyetleri düşürür. e-Defter uygulaması kullanırken her detayda yanınızda oluruz.

Shares Share