Yunanistan: Perakendeciler için Yeni Gereklilikler

Yunanistan’da Çevrimiçi Yazar Kasa Kullanan Perakendecilere Sürekli İşlem Denetimi(CTC) Getirildi

Yunanistan’da planlanan vergi reformunun, işlem bazlı sürekli denetime (Continuous Transaction Control) dair üç inisiyatifte kendini göstermesi bekleniyor.

  1. İşlem ve muhasebe verilerinin gerçek zamanlı olarak myDATA platformuna bildirilmesini ve ardından devlet portalında tutulan birtakım çevrimiçi defterlerin doldurulmasını içeren myDATA e-defter inisiyatifi;
  2. Ne zaman açıklanacağı henüz bilinmemekle beraber, Yunanistan Vergi Dairesine fayda sağlayacağı kesin olan Fatura Onaylama; 
  3. Satış verilerini gerçek zamanlı olarak vergi dairesine iletecek çevrimiçi yazar kasalar.

Bu ayın başında, yazar kasaların devlet portalına çevrimiçi bağlanmasına dair yeni teknik şartlar yayınlandı. Şu an Yunanistan’da kullanımda olan tüm yazar kasaların Haziran 2020’den itibaren, devlet portalına bağlanarak işlem verilerini aktarabilmek için yeni teknik şartları sağlayacak şekilde güncellenmiş olmaları zorunludur.

Teknik şartnamede iki konuya düzenleme getirilmektedir:

  • Veri iletiminin sıklığı. Veriler gerçek zamanlı olarak ve topluca en çok günde bir kez bildirilecektir.
  • Hazırlanan dekontlarda bir QR kodu mutlaka bulunmalıdır. Vergi dairesi çıkarılan dekontların doğrulamasını, biçimi ve içeriği teknik dokümanlarda tanımlanmış olan QR kodundaki URL aracılığıyla yapabilir. Kontrol sürecinin kendisi henüz tanımlanmış değildir ama vergi dairesinin yazar kasadan gelen perakende verileriyle myDATA platformuna girilen verileri bu QR kodu yardımıyla karşılaştırabileceği bilinmektedir.

Bu şartname 2018 sonlarında yayınlanan ve temelde yeni nesil yazar kasaların güvenlik ve belgelendirme gerekliliklerini düzenleyen şartnameyi tamamlar niteliktedir.

Bu son gelişme de Yunan hükümetinin ana hatlarını ilk kez iki yıl önce ortaya koyduğu CTC planlarını ileri taşımada kararlı olduğunun diğer bir kanıtıdır.

Yunanistan Vergi Uyumluluğu Hakkında Daha Fazla Bilgi Alın

Hemen İletişime Geç!

Shares Share