Yıl ortasında e-Fatura ve e-Defter’e geçiş yapacak kullanıcıları neler bekliyor?

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine İlişkin Güncel Düzenlemeler

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, elektronik belge uygulamalarında bütünlüğün sağlanması amacıyla hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı!

e-Fatura: 

 • 2018 veya 2019 hesap dönemleri brüt satış hasılatı 5 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin 1.7.2020 tarihi ile e-Fatura uygulamasına geçmeleri zorunludur.
 • 2020 veya müteakip hesap dönemlerinde bu koşulları sağlayan mükelleflerin, ilgili hesap dönemini izleyen yılın 7. ayının başından itibaren e-Fatura uygulamasına geçmesi zorunludur.

Peki yıl ortasında e-Faturaya geçiş yapacak kullanıcıları neler bekliyor? Sizler için bu senaryoya ilişkin soruları cevapladık ve e-Fatura sistemine geçiş süreci ile ilgili bilgilendirmelere yer verdik.

e-Defter: 

 • e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükellefler, e-Fatura uygulamasına geçiş süresi içinde (e-Fatura uygulamasına yıl içinde zorunlu olarak geçen mükellefler bakımından izleyen yılın başından itibaren), e-Defter uygulamasına da geçiş yapmak zorundadır.
 • e-Defterleri, mükelleflerin kendine ait e-İmza veya mali mühürle imzalaması durumuna ilave olarak; e-Defter hizmetinden yararlandığı özel entegratörünün e-İmza veya mali mührü ile imzalayabilmesi imkanı getirilmiştir.

e-Fatura ve e-Defter sistemine yıl ortasında geçiş yapmak isteyen kullanıcılar nasıl bir senaryo ile karşılaşacak?

e-Faturaya geçmek isteyen mükelleflerin, yılbaşı, yıl ortası veya yılın sonunda sisteme geçiş yapmaları arasında hiçbir fark yoktur.

Yıl ortasında e-Fatura ve e-Defter sistemine birlikte geçmek isteyen mükelleflerin; resmi defterlerini, e-deftere geçiş tarihine kadar muhasebecileri tarafından yazdırması ve kapanış tasdiki ile kapatması gerekir.

Bu işlemin ardından, artık e-defter kullanıcısı olacağınız için, takip eden sene için noterden defter bastırılmayacaktır.

Yıl ortasında e-Fatura kullanma kararının ardından, öncelikle Kamu Sertifikasyon Merkezi’nin internet sitesinden mali mühür başvurusunda bulunulmalıdır. Başvurunuzun ardından, mali mühür size posta yoluyla iletilecektir.

Mali mührünüzü temin ettikten sonra, GİB’e başvurarak e-Faturaya geçiş sürecinizi tamamlayabilirsiniz. e-Fatura başvurunuzu tamamladıktan sonra, sistemi kullanmak için iki farklı yol tercih edebilirsiniz:

 • GİB Portal
 • Özel Entegratörler

GİB Portal ve Özel Entegratör’ler aracılığıyla e-Fatura sistemi nasıl yönetilir?

GİB Portal, yalnızca e-Faturalarınızı kesebileceğiniz bir platform olarak hizmet vermektedir. Yani; saklama süreçlerinizi GİB Portal üzerinden yönetme şansınız yoktur.

e-Faturalarını GİB Portal sistemi üzerinden yönetmek isteyen mükellefler için, fatura saklama sorumluluğu tamamen kullanıcıya aittir.

Öte yandan, özel entegratörler aracılığıyla e-Fatura sistemini kullanan mükellefler; Fatura saklama sorumluluğunu özel entegratörlere devredebilir ve işlemlerini daha hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirler.

e-Fatura sisteminin işletmelere katkısı ve avantajları nelerdir?

Fatura geçiş sürecinizin tamamlanmasının ardından, e-Fatura sistemini kullanmaya başlayabilirsiniz. e-Fatura kullanımı, işletmenize pek çok fayda sağlar. Bu avantajları şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Faturalarınızı elektronik ortam üzerinden ileterek kağıt kullanımını azaltabilir, böylece, daha çevreci bir işletme haline gelebilirsiniz.
 • Basım ve kargo maliyetlerini ortadan kaldırabilirsiniz.
 • Faturalandırma sürecinize ivme kazandırabilir, nakit akışınızı hızlandırabilirsiniz.
 • e-Fatura kullanıcısı bir işletme olarak, belirli standartları yakalayarak firmanızın piyasa değerini arttırabilirsiniz.
 • Kullanımı giderek yaygınlaşan e-Fatura ile mali müşavirinizin e-Fatura sürecini kolaylıkla yönetmesini sağlayabilirsiniz.
 • Faturalarınızı ortak sistemler aracılığıyla görüntüleyebilir, muhasebe programınızla entegre e-Fatura sistemi ile kullanım kolaylığı sağlayabilirsiniz.

e-Fatura sistemine geçişin ardından, fatura iptali yapılarak, geriye dönük fatura düzenlenebilir mi?

e-Fatura sisteminde, fatura kesimi için, genellikle temel ve ticari fatura senaryoları kullanılmaktadır.

Ticari faturalarda; düzenlenen faturalar karşı tarafın onayı ile kabul veya reddedilebilir. Temel faturalarda ise; fatura kesiminin ardından karşı tarafın onayına ihtiyaç duyulmaz.

GİB tarafından daha önce sunulan uygulamada, temel faturaların iptal işlemi için uzun ve zorlu bir süreç gerekiyordu. Fakat, GİB’in yeni oluşturduğu fatura iptali portali ile, temel faturalar artık kolaylıkla iptal edilebilmektedir. Ayrıca, kağıt faturalarda olduğu gibi, fatura silsilesi bozulmadığı ve yasal süre aşılmadığı takdirde, geriye dönük fatura düzenlenebilir.

e-Faturaya geçiş için zorunlu olan hadler, GİB tarafından her yıl düşürülerek daha çok mükellefin sisteme geçişi sağlanmaktadır.

GİB; zaman içerisinde, tüm mükelleflerin e-Fatura kullanıcısı olmasını amaçlamaktadır. Bu nedenle, e-Fatura sisteminin kurulumu ve geçiş süreci içine dahil edilmesi, her ölçekten firma için oldukça faydalı olacaktır.

Neden Sovos Foriba e-Fatura çözümünden faydalanmalısınız?

 • e-Fatura başvurusu dahil tüm süreç boyunca, 210 kişilik profesyonel e-Dönüşüm ekibimizden faydalanabilirsiniz.
 • 100 kişilik uzman destek ekibimiz sayesinde, dünya standartlarında destek hizmeti alabilirsiniz.
 • e-Fatura başvuru süreci dahil tüm süreçlerinizi, tüm muhasebe programlarına uyumlu olarak, kolayca yönetebilirsiniz.
 • e-Faturalarınızı güvenle arşivleyebilir, dilediğiniz dosya formatında raporlayabilir ve farklı dosya formatlarında indirebilirsiniz.
 • GİB’in yayınladığı tüm regülasyonlara uyumlu güncel çözümlerimiz sayesinde, mevzuata uyum süreçlerini takip etmek zorunda kalmazsınız.
 • Sovos Foriba’nın gelişmiş altyapısı sayesinde, e-Fatura’nızı; tüm dijital platformlardan gönderebilir, görüntüleyebilir veya reddedebilirsiniz.
 • Hızlı ve kolay başvuru süreci sayesinde, aynı gün içerisinde fiyat teklifi alabilirsiniz.

Hemen İletişime Geç!

Shares Share