Türkiye'nin KOBİ'ler için Aldığı COVID-19 Önlemleri

Türkiye’nin KOBİ’ler için Aldığı COVID-19 Önlemleri

COVID-19’un işletmeler üzerindeki etkisi küresel olarak hızlı ve şiddetli olmuştur.

Bu sebeple, dünya çapındaki hükümetler hem işverenlere hem de çalışanlara güven sağlamak için adımlar atmaktadır.

Türkiye de, mevcut durumun KOBI’ler üzerine etkisini göz önüne alarak, 18 Mart 2020’de destek paketi sunmuştur.

KOBİ’lere sunulan paket şunları içerir:

 • Nisan- Haziran 2020 arasındaki SGK prim ödemeleri aşağıdaki sektörler için 6 ay ertelenecektir;
  Perakende, AVM, Demir-Çelik, Otomotiv, Lojistik-Ulaşım, Sinema-Tiyatro, Konaklama, Yiyecek-İçecek, Tekstil-Konfeksiyon ve Etkinlik-Organizasyon
 • Asgari maaş desteği devam edecektir.
 • Kısa Çalışma Ödeneği devreye alınacak ve ödenekten faydalanmak konusunda kolaylıklar saglanacaktır.
 • İş kesintisi sebebi ile verilen ve yasal süresi iki ay olan Telafi Çalışması’nın süresi 4 aya çıkarılacaktır.
 • Kasım 2020’ye kadar konaklama vergisi alınmayacaktır.
 • Kredi garanti fonunun limiti 25 milyar TL’den (3,35 milyar ABD Doları) 50 milyar TL’ye (7,70 milyar ABD Doları) çıkarılmıştır.
 •  En çok etkilenen KOBİ’lere bu fon aracılığıyla sağlanan kredilerden faydalanmaları için öncelik verilecektir.
 • İhracatçılar stok finansmanı ile desteklenecektir.

COVID-19 destek paketi yukarıdaki maddelerle sınırlı değildir. Ekonominin farklı paydaşlarını desteklemek için başka destek mekanizmaları da uygulanmaktadır.

Kısa Çalışma Ödeneği en kolay ve çalışan ile işverene en hızlı katkı sağlayabilecek desteklerden biridir.

Kısa Çalışma Ödeneği Nedir?

Kısa Çalışma Ödeneği, işsizlik sigorta fonu tarafından, sigortalılara çalışamadıkları dönem için verilen gelir desteğidir. Uygulamadan faydalanmak şu durumlarda mümkündür;

 • İşyerinde haftalık çalışma saatlerinin genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz ya da doğal afet sebepleri(mücbir sebep) nedeniyle en az üçte bir oranında geçici olarak azaltılması
 • Süreklilik koşulu gerektirmeden minimum dört hafta maksimum üç ay olmak kaydıyla, çalışma süresinin askıya alınması. Bu süre, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile altı aya kadar uzatılabilir.

Kimler Yararlanabilir?

COVID-19 sebebi ile çalışma kapasitesi düşen veya tamamen duran şirketler bu imkandan faydalanabilir.

Uygulamanın Faydaları

 • İşsizlik fonu kapsamında İş-Kur tarafından çalışanlara üç aylık Kısa Süreli Çalışma Ödeneği’nin sağlanması
 • Çalışanların, sağlık hizmetlerinden kesintisiz yararlanabilmesi için, üç aya kadar Genel Sağlık Sigortası Primlerinin ödenmesi

Çalışanlara ödenecek Kısa Çalışma Ödeneği, 12 aylık SGK matrah ortalamasının %60’ı şeklinde hesaplanmaktadır. Sigortalı tarafından alınan aylık azami Kısa Çalışma Ödenek tutarı, aylık asgari ücretin brüt miktarının % 150’sini aşmamalıdır.

Bu uygulama ile, iş verenler bu süre içerisinde herhangi bir çalışan maliyetine katlanmayacaklardır.

Bu destek paketi ile, İş-Kur’un başvuru süreçlerinde değişikliğe gitmesi beklenmektedir.

Nasıl yardımcı olabileceğimize dair bilgi almak için lütfen bize ulaşın.

Shares Share