e-Defter Uygulaması Şartları

​​​​​​​e-Defter uygulaması Vergi Usul Kanuna ya da Türk Ticaret Kanunu’na göre defter tutmak zorunda olan işletmelerin defterlerini elektronik ortamda kayda almalarıdır.

e-Defter uygulamasının Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirtilmiş format ve standartlar ile uygun yazılımlarda yapılması gerekir. İşletmenin tutması gereken defterler olan yevmiye ve kebir defterleri aylık olarak elektronik ortamda oluşturulup Gelir İdaresi Başkanlığı’na gönderilir. Başkanlığın sistemi tarafından imzalanan defterler e- defter uygulaması ile elektronik ortamda saklanır.

e-Defter uygulaması zorunlu olan işletmeler bu sistemi kullanmakla yükümlüdür. Ancak zorunlu olmayan işletmelerde internet üzerinden başvuru yaparak e- defter uygulamasına geçebilirler. e-İmza ve mali mühür sahibi işletmeler e-Defter uygulamasından faydalanabilirler. e-Defter uygulaması ile defter kayıtlarının uygulaması ile ilgili yükümlülükler yerine getirilmiş olur. Gelişen teknoloji ile kaynaklar garanti altına alınmış olur.

e-Defter Uygulamasının Faydaları Nelerdir?

e-Defter uygulamasına geçen işletmeler muhasebe ve kırtasiye giderlerini azaltarak bütçelerine katkıda bulunmuş olurlar. Arşivleme işlemi ile uğraşılmadığından zaman, maliyet ve yerden tasarruf edilmiş olur. İstediğiniz zaman istediğiniz evraka ulaşabileceğinizden ticari kolaylık sağlayacaktır. Böylece şirketin mali bilançoları kolaylıkla çıkartılabilir. Noterde defter tasdik işi ile uğraşılmamış olur. Ayrıca kâğıt israfı önlenerek doğaya katkıda bulunmuş olursunuz. Ağaçların kesilmesi önlenerek ekolojik sistemi destekleyerek fayda sağlarsınız. e-Defter uygulaması ile hem paranız hem zamanınız size kalır.

Shares Share

200-125   300-075   210-260   210-060   300-115   100-105   300-101   400-101   300-320   300-070   300-206   200-310   300-135   300-208   810-403   400-050   640-916   642-997   300-209   400-201   200-355   352-001