KDV İade

KDV İade Çözümü

Foriba KDV İade Nedir?

Gelir İdaresi Başkanlığı‘nın dönemsel olarak istediği,belirli formattaki Kdv İade raporlarınızı, SAP standartlarına uygun olarak geliştirilmiş KDV İade çözümümüz ile Kdv İade tutarlarınızı, otomatik olarak hesaplayarak tek tıkla oluşturur ve paylaşırsınız.

Hemen Teklif Al
Foriba KDV İade Avantajları
Raporlarınız Gelir İdaresi Başkalığı’nın Talep Ettiği Formatta Olsun

GİB’in dönemsel olarak istediği satış faturaları listeleri, İndirilecek Kdv ve Yüklenilen Kdv ,SAP sistemi içerisinde otomatik oluşturulur ve Gelir İdaresi Başkanlığı formatında raporlanır.

Hangi Yöntemle Hesaplamak İsterseniz o Yöntemle Hesaplayın

Satış ve satın alma faturaları, katma değer vergisi iade tutarının hesaplanması için; Parti, FIFO vey a PYP yöntemleriyle eşleştirilir.

Zamandan Tasarruf edin

Sadece tek tuşla hem raporlarınızı hem de hesaplamalarınızı oluşturun, KDV İade için harcadığınız onlarca zamanı dakikalara indirin.

Foriba’nın KDV İade Çözümüyle Maliyetinizi Azaltın

Artık dış kaynağa ihtiyaç duymadan firmanızın bünyesinde KDV İade raporlarınızı oluşturabileceksiniz.

Foriba Dış Ticaret Özellikleri

KDV iade raporlarını hazırlar. (İndirilecek KDV, Yüklenilen KDV, Satış faturalarının listesi)

Satış ve Satın Alma faturalarının FIFO, Parti veya PYP yöntemlerine göre eşleştirir.

FIFO, Parti veya PYP yöntemlerine göre satış ve satın alma faturaları eşleştirilir.

İhracat beyanname , DİİB, Teşvik numaralarının, İntaç tarihinin ve Gümrük çıkış beyanname tarih ve numarasının takibi gerçekleştirilir.

KDV iade raporları hazırlanırken Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler dikkate alınır.

KDV iade raporlarının hazırlanması esnasında giderler de dikkate alınır.

Otomatik olmasıyla zamandan tasarruf edilmesini sağlar.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın talep ettiği excel formatındaki raporların otomatik olarak oluşturulur.

Bütün rapor ve hesaplamaların SAP içerisinde yönetimi gerçekleştirilir.