Tam Dikey Entegrasyon

Dikey entegrasyonun genel tanımı aynı sektör içerisinde bulunan ancak birbirinden farklı alt sektörlerde müşterisi mevcut firmaların birleşme yöntemidir.

Tam dikey entegrasyon ileriye doğru tam dikey entegrasyon, geriye doğru tam dikey entegrasyon ve dengeli tam dikey entegrasyon olarak üç farklı türü bulunuyor. Genel anlamı ile tam dikey entegrasyon aynı hedefe odaklanan sektörlerin birbirinden bağımsız alt sektörlerin bir araya gelerek daha büyük ve geniş bir kitle haline gelmesidir.

Geriye Doğru Tam Dikey Entegrasyon

Girdi kaynakları esas alınarak gerçekleştirilen birleşme durumu geriye doğru tam dikey entegrasyon olarak ön plana çıkıyor. İleri doğru tam dikey entegrasyon ise işletmenin üretmiş olduğu malı kullananlar için bir adım daha ileri doğru yaklaştırması ileri doğru tam dikey entegrasyon olarak ön plana çıkıyor. Bu sistem daha çok dağıtım kanalları ile daha çok satış kontrolünü esas alır. Tam dikey entegrasyonun bir türü olan dengeli tam dikey entegrasyonda ise firmalar hem pazarlama hem de girdi kaynaklarını esas alan kısmı ile ilgileniyor. Dengeli tam ileri entegrasyon gibi birleşmeler diğerlerine göre daha az olarak dikkat çekiyor. Bu konuda bir örnek verilecek olursa bir hava yolu şirketinin bir sigorta şirketi ve bir seyahat şirketi ile birleşmesi durumu tam dikey entegrasyona bir örnek olarak verilebiliyor.

Yatay ve Dikey Entegrasyonun Endüstri ile Oluşan İlişkisi

Hem yatay hem de tam dikey entegrasyon gelişme gösteren endüstri sektörünün getirmiş olduğu kavramlardan birisidir. Birbiri ile ilişkili olan bağlantıların sürekli olarak birbirine göstermiş olduğu akış üretim açısından bakıldığında kritik bir değer olarak görülüyor. Değerler arası akışı sağlamak için sadece tek bir noktadan değil tüm noktalar arasında hem yatay hem de tam dikey entegrasyonu sağlamak gerekiyor.

Tam Dikey Entegrasyonun Sağladığı Faydalar

Tam dikey entegrasyon ile birlikte üretim süreçlerinde ortaya çıkan herhangi bir değişikli ile ilgili bir sürece hızlı bir şekilde cevap verilir. Bu süreçte bir sorun ile karşılaşma gibi bir durum meydana geldiğinde hızlı bir çözüm meydana gelmesi sağlanıyor.

Shares Share