Sevk İrsaliyesi Fatura Yerine Geçer Mi?

Sevk irsaliyesi, düzenlenmesi kanunlar tarafından zorunlu kılınmış olan bir evrak olup hiçbir şekilde isteğe bağlı kılınmamıştır.

Buna ek olarak bu belgenin düzenlenme amacını ve içeriğini de bilmek icap eder. Şöyle ki, iki merkez arası nakledilen malların, bu iki merkezin aynı firmaya ait olup olmadığı önemli olmaksızın belirtilmesi suretiyle düzenlenen bir tür belgedir. İşte bu belgede malın konusu, birimi ve malın kimin mülkiyetinde yer aldığı gibi bilgiler yer alır. Tüm bunların kayıt altına alındığı belge de sevk irsaliyesidir. Bu belgenin fatura yerine geçip geçmediği de pek çok kişi tarafından merak edilen bir noktadır.

Sevk İrsaliyesi Fatura Yerine Geçer mi?

Vergi kanunlarında fatura yerine geçen birtakım belgeler vardır ve sevk irsaliyesi de bunlardan bir tanesidir. Yani kısaca ifade edilmesi icap eder ise, sevk irsaliyesi fatura yerine geçer mi sorusuna “evet” cevabı verilecektir. Bir diğer deyiş ile pek tabii fatura yerine geçecektir. Bu nedenle düzenlenmiş olan ayrıca bir faturayı ibraz etmeye gerek yoktur. Ne de olsa gereken denetimler sevk irsaliyesi üzerinden pekala icra edilebilecektir. Ancak bu demek değildir ki sevk irsaliyesi ile fatura birebir aynı işlevi görür. Ne de olsa ikisi birbirinden farklı amaç ile düzenlenen evraklardır.

Hangi Durumlarda Sevk İrsaliyesi Düzenlenmez

Fatura yerine geçen belgelerden sevk irsaliyesi düzenlenmesinin zorunlu olmadığı birtakım durumlar da mevcuttur. İşte bunlardan ilki pek çok kişi tarafından da tahmin edileceği üzere perakende satıcıların satın aldıkları ürünü taşıması durumudur. Öte yandan bu ürünün taşıtılması halinde de aynı durum söz konusu olacaktır. Bir diğer durum ise en son düzenleme ışığında değeri yedi lira altmış kuruşu geçmeyen ve iş yeri sahiplerinin kendi işlerinde kullanmak üzere satın aldıkları ürünlerdir.

Fatura ile Sevk İrsaliyesi Aynı İşlevi mi Görür?

Bu sorunun cevabı şüphesiz ki sevk irsaliyesi fatura yerine geçer mi sorusundan farklı olacaktır. Her ne kadar fatura yerine geçse de fatura işlevinde kullanılması söz konusu olamaz. Zira sevk irsaliyesinin düzenlenme amacı, malın depodan çıkarılmasının ve nihayetinde ulaşması icap eden yere teslim edilmesinin kanıtlanmasıdır.

e-İrsaliye Rehberi

Shares Share