Sovos Foriba SAP e-Defter Paketi

Firmalar için tutulması zorunlu olan büyük defter (Kebir) ve yevmiye kayıtlarının elektronik ortamda hazırlanıp saklanması için geliştirilen elektronik dönüşüm uygulamasına e-Defter adı verilir. E-Defter, mükellef şirketlerin finansal hareketlerini kayıt altına alır ve talep durumunda elektronik ortamda denetlenebilmesi için veri sağlar.

Sovos Foriba SAP e-Defter Özellikleri

Her An Her Yerden Erişim

e-Defter çözümüyle yevmiye ve büyük defterleriniz dijital ortamda oluşturulur. İstediğiniz zamanda her yerden erişim sağlayabilirsiniz.

Mevzuata Uygun

Tüm e-Defter dosyalarınız Gelir İdaresi Başkanlığı Standartlarına uygun olarak düzenlenir. e-Defter çözümü uluslararası standartlardaki XBRL teknolojisi ile raporlama yapabilir.

Entegre Çözüm

Tüm muhasebe sistemleriyle uyumludur. e-Defter’lerinizi zaman damgasıyla imzalayabilirsiniz.

Kolay Arşivleme

Sovos Foriba e Defter çözümü ile bilgilerinizi 10 yıl boyunca güvenle saklamanın ayrıcalığını yaşayabilirsiniz. Sayfa adedine göre kağıt bastırmanız ve de notere onaylatmanız gerekmez.

SAP e-Defter

e-Defter'i SAP İçinde Çözmenin Faydaları

SAP e-Defter

Zamanlanmış JOB lar tarafından oluşturulan defter verisinin dosya transferi ile uğraşmadan portale aktarılması sağlanır.

Geliştirilmiş özel programlar ve raporlarla defter verilerinin konsolidasyonu sağlanır.

SAP sisteminin deftere uygunluğu ve eklenecek kontroller hızlı implemente edilir.

Analiz programları yardımıyla sap sisteminde deftere tam uyumluluk sağlanır.