Personel maliyeti hesaplamaları hakkında bilmeniz gerekenler!

Personel Maliyetinden Tasarruf Etmek İçin Bilmeniz Gerekenler

Şirketlerin en önemli gider kalemlerinden birisi olan çalışan maaşları, net ücret üzerinden hesaplansa da, işverenler, SGK ve vergi eklemeleri ile birlikte oldukça yüksek meblağlarla karşılaşabiliyor!

Peki, çalışanların işletmeye olan maliyetleri hangi kurallar baz alınarak hesaplanıyor?

Çalışan Maliyeti Nasıl Hesaplanır?

Çalışan maliyetinin hesaplanmasındaki ilk kalem, brüt ücrettir. Brüt ücret; net maaş, gelir vergisi, damga vergisi ve primlerin (işsizlik ve SGK işçi primi) toplanmasıyla bulunur.

Ancak, çalışanın firmaya maliyeti, yalnızca brüt ücret değildir. Firmanın bir işçi için ödediği miktar, SGK işveren payı ve brüt maaşın toplanması ile bulunur.

SGK ve İşsizlik Primi Nasıl Hesaplanır?

İşsizlik primleri ve SGK, tavan ve taban meblağları arasında hesaplanır.

 • SGK primleri; %20,5 işveren pirimi, %14 işçi payı uygulanarak toplamda %34,5 olarak uygulanır. İşsizlik primleri; %2 işveren pirimi, %1 işçi payı uygulanarak toplamda %3 olarak uygulanır.
 • Toplamda %22,5 işveren pirimi, %15 işçi payı uygulanır; sonuç olarak toplamda %37,5 oran uygulanır.

%5 SGK İndiriminden Nasıl Yararlanılır?

Bazı şartlar yerine getirildiğinde işverenlerin hissesine %5 oranında SGK indirimi yapılır. Bu indirimden yararlanmak için herhangi kurum ya da kuruluşa başvuruda bulunmaya gerek yoktur.

 • Çalıştırılan sigortalı işçiler için aylık orak düzenlenen hizmet ve prim belgelerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi (yasal süreye dikkat edilmeli)
 • Tüm sigortalıların sigorta primlerinin, sigorta hisselerince belirlenen tutarına karşılık gelecek şekilde hazineden karşılanamayan ve dolayısıyla işverenin kendisine ait olan meblağın yasal süre içinde ödenmesi
 • Sosyal Güvenlik Kurumu, idari ceza, prim, gecikme cezaları ve gecikme borç zammının bulunmaması gereklidir.

Gelir Vergisi Nedir?

Belli bir gelir elde eden kişilerin bu gelirlerinden devlete vermekle yükümlü oldukları, belli oranlardaki yasal, dolaysız vergiye gelir vergisi denmektedir. Dolayısıyla çalışanların aldığı maaş, gelir vergisine tabidir.

İşletmelerin çalışan maaşları üzerinden kestiği gelir vergisini çalışan adına ödemesi gerekir.

Gelir Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Gelir vergisi, vergiye tabi maaş meblağı, SGK işçi payının brüt maaştan çıkarılmasıyla; vergi tutarı ise vergiye tabi maaş meblağı ile yüzde olarak gelir vergisi oranın çarpılmasıyla hesaplanır.

Asgari Geçim İndirimi Nedir?

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) 16 yaşından büyük tüm çalışanların asgari geçimini sağlayacak kısmının toplam gelirinden çıkarılmasıyla vergi dışı bırakılmasıdır. Diğer bir deyişle işçinin geçimini sağlayacak kadarının gelirden düşülmesi ve vergiden muafiyetinin sağlanmasıdır.

AGİ medeni duruma göre ve çocuk sayısına göre değişiklik göstermektedir. İşçiye işveren tarafından devlet adına ödenen AGİ, işverenin gelir vergisinden düşülür.

Asgari Geçim İndirimi Nasıl Hesaplanır?

AGİ hesaplanırken, kazanılan gelirin bir bölümü, istisna olarak sayılır.

AGİ’nin işçinin medeni hâline, evli olanların eşinin çalışma durumuna ve çocuk sayısına göre belirlendiğinden bahsetmiştik. 2019 yılı için, işçinin şartlarına göre, en düşük AGİ 191,88 TL ve en yüksek AGİ de 326,20TL olarak belirlenmiştir.

2019 yılı Asgari Geçim İndirimi Düzenlemeleri’ne ilişkin detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Bir İşçi Asgari Ücretinin İşverene Maliyeti Nedir?

Asgari ücretlinin maaşının hesaplanmasında 2019 Ocak ayı için brüt ücret, 2.558,40 TL; gelir vergisi (%15), 134,32 TL; işsizlik sigortası fonu, 25,58 TL (%1 olarak); damga vergisi, 19,42 TL (%0,759 olarak); asgari geçim indirimi, (min) 191,88 TL; SGK primi çalışan payı, 358,18 TL(%14 olarak); kesintiler toplamı, 537,50 TL ve toplam net ücret, 2.020,90 TL olarak hesaplanır.

İşverene toplam maliyetinin hesaplanması 2019 Ocak ayı için brüt ücret, 2.558,40 TL; işsizlik sigortası fonu, 51,17 TL(%2 olarak); SGK primi firma payı, 396,55 TL (%15,5 olarak) ve toplam maliyet de 3.006,12 TL olarak hesaplanır.

Net değer üzerinden yapılan aşamalarda kümülatif vergi değeri, ay geçtikçe artar. Böylece brüt maaş da işçinin işverene maliyeti de artar.

Foriba ile Aylık Bordrolama Hesaplarınızı Otomatize Edin!

Foriba ile personellerinize ait aylık tüm bordrolama işlemlerini, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde hesaplayabilir ve raporlayabilirsiniz!

Peki Bordro ve Raporlama hangi hizmetleri kapsıyor?

 • Şahıs bazında normal kazanç, fazla mesai, prim ve diğer ödenekler ile kesinti ve net ödemeyi gösteren listelerin hazırlanması ve gönderilmesi
 • Bankaya verilecek ödeme talimatı için personel bazında maaş ödeme listesinin hazırlanması
 • Masraf merkezi veya departman bazında bordro ve rapor düzenlenmesi
 • Çalışanların işe giriş ve işten ayrılması ile ilgili Sosyal Güvenlik bildirimlerinin yapılması ve giriş-çıkış bildirim formunun elektronik ortamda verilmesi
 • Kıdem tazminatı, fesih ve emeklilik ile ilgili hakların hesaplanması

Foriba ile Şirketinizin Bordrolama Sürecinin Yürürlükteki Mevzuata Uygunluğunu Tespit Edebilirsiniz!

Şirketinizin güncel veya geçmişe dönük olarak bordrolama süreçlerinin incelenmesini ister misiniz?

Bu süreç şirketinizin bordro sürecine ilişkin doküman kontrollerini sağlayarak, tespit edilen risklerin şirket yöneticilerine raporlanmasını kapsamaktadır. Bu sayede karşı karşıya olduğunuz riskleri önceden tespit ederek gerekli tedbirleri alabilirsiniz!

Peki bu hizmet hangi süreçleri kapsıyor?

 • Bordro üzerinde bulunması gereken yasal bilgilerin kontrolü
 • Bordro gelir gergisi kontrolü
 • Bordro SGK tavan ve taban matrahı kontrolü
 • Bordro vergi dilimi ve vergi dilimi atlaması kontrolü
 • SGDP tavan-taban matrahı kontrolü
 • Bordro damga vergisi kontrolü
 • Bordro AGİ kontrolü
 • Bordro devreden yıllık kümülatif gelir vergisi matrahı kontrolü
 • Bordro da ödenen menfaatlerin vergilendirilmesi kontrolü (kıdem
 • Tazminatı, yıllık izin, ihbar tazminatı, sağlık sigorta, ikramiye, prim, ölüm doğum yardımları, kasa tazminatı telefon yardımı, yakacak, giyim, bayram parası ödemesi vs..)
 • Ücret kontrolü (net/brüt/asgari ücret/dövizli ücretler ve kurlar)
 • Mesai ödemeleri kontrolü
 • Kıdem tazminatı hesaplama kontrolü
 • İhbar tazminatı hesaplama kontrolü
 • Yıllık izin hesaplama kontrolü
 • e-Bildirge kontrolü
 • İşe giriş bildirgesi kontrolü
 • İşten ayrılış bildirgesi kontrolü
 • İbraname kontrolü
 • Personel iş sözleşmesi kontrolü
 • Personel özlük dosyası kontrolü
 • Kullanılan yıllık izine ait belgelerin kontrolü
 • Puantaj bilgilerinin, mesai saatlerinin işe başlayan, işten ayrılan kişilerin bilgi akışının nasıl sağlandığı ile ilgili formların kontrolü
 • Puantaj bilgileri ile yapılan bordonun kontrolü
 • Her ay işe giren ve çıkan kişilerin SGK kayıtlarının olup olmadığının kontrol edilmesi

Foriba ile Maksimum Teşvik Oranından Yararlanın!

SGK Teşvik hesaplamalarınızı maksimum oranda hesaplayarak, otomatize edebilirsiniz!

Foriba Portal üzerinden hesaplayacağınız istihdam teşviklerinizi ve mevcut ya da son 6 aya yönelik teşvik tutarlarınızı maksimum bir saat içerisinde hesaplayabilirsiniz.

Sürecin otomasyonunu sağlayarak uygunluğu ve değişen koşulları her ay tek tek kontrol etmek zorunda kalmazsınız. Manuel hata oranını minimuma indirerek uzun zaman alan teşvik hesaplama sürecini hızlı ve pratik bir biçimde sonuca ulaştırabilirsiniz!

2019 Yılında Yürürlükte Olan SGK Teşvikler

 • Yurtdışına Götürülen/Gönderilen Sigortalılar için 5 Puan İndirim (5510 sayılı Kanun)
 • Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası İçin 5 Puanlık İndirim (5510 sayılı Kanun)
 • İlave 6 Puanlık İndirim (5510 sayılı Kanun)
 • Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Teşvik (5510 sayılı Kanun)
 • İşsizlik Ödeneği Alanlara Teşvik (4447 sayılı Kanun)
 • 4447 İlave İstihdam Teşviki (Geçici 19. Md.)
 • 4447 İlave İstihdam Teşviki (Geçici 20. Md.)
 • Genç, Kadın ve Mesleki Belge Sahiplerine Yönelik Teşvik (4447 sayılı Kanun)
 • Mesleki Eğitim Alanlara İlave İstihdam Teşviki (6111 sayılı Kanun)
 • İşbaşı Eğitim Teşviki (4447 sayılı Kanun)
 • İşveren Desteği (4447 sayılı Kanun)
 • Kültür Yatırımları Teşviki (5225 sayılı Kanun)
 • Engelli Sigortalı İstihdamına Yönelik Teşvik (4857 sayılı Kanun)
 • AR-GE Teşviki (5746 sayılı Kanun)

Foriba ile SGK Teşvik hesaplamalarınızı maksimum oranda hesaplayarak, otomatize edebilirsiniz! Aynı zamanda aylık bordrolama hesaplarınızı yöneterek süreç yönetiminde avantaj sağlayabilirsiniz!

Hemen Fiyat Teklifi Al

Shares Share