Mutabakat Mektubu Örneği

Cari hesap mutabakat mektubu firmaların çalıştıkları firmalara gönderdiği hesap değerlerinin uyumunu kontrol etmek ve karşılıklı teyit edilmesini sağlamak amacıyla düzenlenen formdur. Cari hesap mutabakat mektubu örneği word mektupta neler olması gerektiğini göstermektedir. 6102 TTK ‘nun 94.maddesine göre karşılıklı imzalı, kaşeli bir şekilde teyit edilmesi gerekmektedir.​

​Cari hesap mutabakat mektubu örneği şu şekildedir;

Sayın; (gönderilen firma/kurum unvanı) Şirketimiz nezdindeki hesap cariniz …../……/…….. tarihini itibariyle …………………………….. TL Borç/Alacak bakiyesi vermektedir. Mutabık olup olmadığınızı bildirmenizi rica ederiz. Saygılarımızla, Firma İmza ve Kaşe (Gönderen firma kaşesi ve yetkili kişi imzası) ​

​Notlar; • Hata ve unutma müstesnadır. • Mutabakat veya itirazınızı bildirmediğiniz taktirde T.T.K’nun 94 maddesine gereğince bakiye’de mutabık sayılacağınızı hatırlatırız. • Bakiye’de mutabık olmadığınız taktirde bir hesap ekstrenizin gönderilmesini rica ederiz. Firma İmza ve Kaşe (Bu kısmı ise mektup gönderilen şirket kaşeleyip, imzalar).

Mutabakat Mektubunda Dikkat Edilmesi Gerekenler​

Cari hesap mutabakat mektubu yazılırken kanun hükümlerini kontrol etmek gerekir. Değişen kanun hükümlerine göre o kısımları yazmak gerekmektedir. Türk Ticaret Kanuna göre madde numaraları son hali ile kontrol edilerek yazılmadır. Cari hesap mutabakat mektubu örneği word olarak yukarıda gösterildiği gibi hazırlanır. Mektup gönderme ve anlaşma sağlama belli aralıklarla yapılmalı ve mektuplar arşivlenmelidir.​

​Mutabakat mektubu aynı anda birçok farklı firmaya gölerilebilir. Bir tane mutabakat mektubu hazırlayıp anlaşmalı firmalara gönderebilirsiniz. Firmalar arası alacak borç bakiyelerinin birbirini tutup tutmadığını karşılaştırıp belgeyle arşivlemedir mutabakat sağlamak. Cari hesap konusunda anlaşma sağlanması için hesapların kontrol edilmesi gerekir. Her ay sonu düzenli yapılması çok daha kolay ve avantajlıdır. Uzun vadelerde mutabakat yapmak kafa karıştırıcı ve yorucu olabilir.

Firmaların dönem boyu hesap hareketlerinin birbiri ile uyup uymadığının kontrol edilmesini sağlayan cari hesap mutabakat mektubu örneği word olarak muhasebeciler tarafından düzenlenir. Faks yolu ile anlaşma halinde olunan firmalara cari hesap mutabakat mektubu gönderilir. Cari hesap mutabakat formu da denmektedir. Cari hesap mutabakatının doğru ve usullere uygun şekilde yapılması gerekmektedir. Bu mektuplar karşılıklı olarak imzalı ve kaşeli olarak belgelenir ve arşivlenir. ​

Shares Share