Kobiler için dijitalleşme çağı.

KOBİ’ler İçin Gelecek Dijital Dünyada

Günümüzde giderek dijitalleşen ve dijitalleşmeye devam eden dünyada her sektörde olduğu gibi ticaret için de dijitalleşmeye uyum sağlamak oldukça önemlidir.

  • Dijitalleşme en basit anlamıyla daha önce somut bir şekilde yapılan işlerin bilgisayar tarafından okunabilecek şekilde dijital ortama aktarılmasıdır.

Hem sektörün kendisinin hem de bu sektörlerde bulunan insanların dijital dünyaya ayak uydurması, verimlilik açısından oldukça gereklidir. Bu durum, KOBİ’ler için de geçerlidir. Her alanda olduğu gibi KOBİ’ler için de geleceğe ayak uydurabilmek, dijital dünyayı anlamak ve ona uyum sağlamaktan geçmektedir.

KOBİ Nedir?

İnsanların genellikle reklamlarda duyduğu KOBİ’ler, aslında bir ülke ekonomisini ayakta tutan ve ticari hayata canlılık katan en önemli işletmelerdir.

  • Peki KOBİ ne demektir?

KOBİ’nin açılımı, “Küçük ve Orta Boyutlu İşletmeler“dir. Resmî olarak literatür tanımı, 250 kişiden az çalışanı bulunan ve yıllık net hasılatı 40 milyon TL’yi geçmeyen işletmelerdir.

KOBİ’ler İçin CRM: CRM Nedir?

CRM adı verilen yazılım, KOBİ’lerin dijital dünyaya uyum sağlamaları açısından kullandıkları en önemli uygulamalardan bir tanesidir.

  • Peki CRM sistemi nedir?

CRM, İngilizce “Customer Relationship Management”ın kısaltmasıdır. Türkçesi “Müşteri İlişkileri Yönetimi“dir. KOBİ’ler de zaten bu yazılımı sektörde daha verimli olabilmek ve müşterileri ile ilişkilerini daha iyi yönetebilmek amacıyla kullanmaktadır. Bu anlamda CRM uygulamalarının kullanılmasındaki genel amaç, müşteri memnuniyetini artırmak, müşteriye kendini özel hissettirmek ve müşteri ile firma arasında güçlü bağlar oluşturmaktır. Bu açıdan CRM sistemi, KOBİ’ler arasında yaygın olarak kullanılan bir yazılımdır.

  • CRM uygulamaları ile müşteri ilişkilerinizi, pazarlama kampanyalarınızı, satış gücünüz ile alakalı işlemleri ve raporlamalarınızı kolaylıkla yönetebilirsiniz.

Ayrıca online CRM ile telefon, tablet ve bilgisayarlarınızdan müşterileriniz ile ilgili aktivitelerinizi, randevu, e-posta gibi planlama işlemlerinizi kolaylıkla takip edebilirsiniz. Mikro CRM, bu konuda peformansını kanıtlamış yazılımlardandır.

KOBİ’leri Müşterileriyle Buluşturan Uygulama: CCM

KOBİ’lerin dijital dünyaya entegre olmasına yardımcı olan ve işlerini kolaylaştıran bir diğer uygulama da CCM’dir. CCM, İngilizce orijinali “Customer Communication Management” olan Müşteri İletişim Yönetimi’nin kısaltmasıdır. Bu uygulama, firmaların müşterileri ile iletişim kurmalarını sağlayan oldukça önemli bir uygulamadır.

Bu uygulama da yine firmaların müşterilerinin, kendilerini özel hissetmelerini sağlayan uygulamalardan bir tanesidir. Firmaların müşterileri ile aralarındaki fatura, kredi kartı ekstresi, sigorta işlemlerine ait dokümanlar uygulama sayesinde daha kolay yönetiliyor.

CCM uygulamalarını, Küçük ve Orta Boyutlu İşletmelerin yanında büyük holdingler de müşterileri ile kurdukları ilişkileri geliştirmek adına etkin biçimde kullanabilmektedir. Ticari hayatta kendisine yer edinmek isteyen küçük firmaların dijitalleşmeye uyum sağlaması açısından bu tür uygulamalar oldukça önemlidir.

KOBİ’ler İçin Dijital Dünya Bileşenleri

Dijital dünyaya uyum sağlaması gereken KOBİ’lerin, bu uyumu ve e-dönüşümlerini sağlayabilmek için devletin sunduğu kredi, e kobi gibi KOBİ desteklerini verimli olarak kullanabilmesi gerekmektedir. Ayrıca KOBİ’lerin ve e-kobi dönüşümünü sağlamak isteyenlerin, bu uyumu gerçekleştirebilmek için öncelikle dijital dönüşümü düzgün kavramaları ve dijital dünya bileşenleri ile kendi iç yapılarını doğru bir şekilde analiz etmeleri gerekmektedir.

Günümüz iş dünyasına ait yazılım ve uygulamaların etkin kullanılması, iş hayatının online takibi, firmaların mobil dünyaya uyumluluğu, otomasyon, veri analizi ve bunların yanında siber güvenliğin sağlanması da oldukça önemlidir.

Dijital dünya, her sektörde ve aslında her bireyde sürekli yenilenme ve sürekli değişim gerektirmektedir. Özellikle firmalar için dijital dünyaya ayak uydurmak ve e dönüşüm sürecini tamamlamak sadece teknolojik altyapıların yenilenip uyumlu hâle getirilmesi değildir. Bunun yanında çalışanların da dijital dünyada sürekli yaşanması gereken değişim, dönüşüm ve yenilenmeyi özümsemeleri gerekmektedir.

Bu konunun çözümü açısından uzman bir iş ortağı edinmek ve dijital dünyaya dair dokümantasyon ve eğitim desteği sağlamak, oldukça verimli olacaktır.

Shares Share