Kişisel Verilerin Korunması

Gizlilik Politikası ve Kişisel Veriler Metni

Bu Gizlilik Politikası ve Kişisel Veriler Metni, F.I.T. Bilgi İşlem Sistemleri Servisleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Foriba) tarafından yönetilmekte ve işletilmekte olan, www.foriba.com adlı internet sitesinde (Site) sizlere daha iyi sunulabilmesi amacıyla oluşturulmuştur.

Site’deki “Bize Ulaşın”, “Foriba’dan Haberdar Olun” ya da “Bayi Başvuru Formu” kısımlarını doldurarak veya Site’yi sadece ziyaret ederek Foriba’ya bazı kişisel verilerinizi paylaşabilirsiniz. Bu kişisel verileriniz Foriba tarafından elde edilmekte, işlenmekte ve saklanmaktadır.

Aşağıda, Site’nin kullanımı sırasında elde edilen/edilecek kişisel verilerin nasıl ve ne şekilde elde edildiği, bu verilerin nasıl ve ne şekilde işlendiği ve saklandığı belirtilmiştir. Foriba, gizliliğinizi aşağıda yer alan kurallar çerçevesinde korumakta ve verilerinize ilişkin tüm süreçlerde bu metni benimsemektedir.

Hangi Kişisel Verilerin İşleneceği

Kişisel Veri, sizi tanımlayan ya da sizi tanımlamak için kullanılabilecek bilgilerdir. Foriba’yla paylaştığınız bilgiler kişisel veri kapsamına girebilir. Kişisel verilere örnek olarak kimlik bilgileriniz, adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, yaşadığınız şehir/ülke, cinsiyetiniz, e-posta adresiniz, telefon numaranız, ev adresiniz, internet protokol (IP) adresiniz sayılabilir.

Site’nin kullanımı sırasında işlenen/işlenecek olan ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Veriler metni kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “Kişisel Veri” ifadesi bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla aşağıda yer alan bilgileri tanımlamaktadır:

 • Ad ve Soyad,
 • E-Posta Adresiniz,
 • Telefon Numaranız,
 • Foriba’ya Sağladığınız/Sağlayacağınız Kişisel Notlarınız,
 • Hangi Firmada Çalıştığınız ve Pozisyonunuz
 • İş için Telefonunuz,
 • Kullanılan ERP Bilgisi
 • Yaşadığınız Şehir

Ayrıca, Site’nin kullanımı sırasında kullanıcı deneyimini arttırmak ve sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sizden aşağıdaki bilgileri de elde edebiliriz:

Kullanım Verileri: Site’ye, ziyaretçi olarak girdikten sonra hakkınızda kullanım ve trafik verileri toplanır. Site’yi ne zaman ziyaret ettiğiniz, neleri tıkladığınız, bu eylemleri ne zaman gerçekleştirdiğiniz gibi veriler buna dâhil olabilir. Ayrıca, ağ sunucularımız da günlük dosyaları tutar; bu dosyalar bir aygıtın onlara her erişiminde veri kaydeder.

Aygıt/Cihaz Verileri: Site’ye erişmek için kullandığınız tablet veya telefon gibi bir mobil cihaz kullandığınızda, cihazındaki IP adresiniz, işletim sistemi sürümünüz, cihaz türünüz, sistem ve performans bilgileriniz ve tarayıcı türünüz gibi veriler toplanır. Foriba, ayrıca cihazınızdaki “cihaz tanımlayıcılara” erişebilir, bunları toplayabilir, izleyebilir, cihazınızda depolayabilir ve/veya uzaktan bir veya daha fazla “cihaz tanımlayıcı” depolayabilir. Cihaz tanımlayıcılar, mobil cihazınızda depolanan veya mobil cihazınızla ilişkilendirilen ve mobil cihazınızı benzersiz bir şekilde tanımlayan küçük veri dosyaları veya benzer veri yapılarıdır. Cihaz tanımlayıcı; cihazın donanımına, işletim sistemine veya diğer yazılımlara bağlı olarak depolanan veriler veya Foriba’nın cihaza gönderdiği veriler olabilir. Bir cihaz tanımlayıcı, bize veya üçüncü taraf ortaklarımıza sitemizde ve uygulamamızda nasıl gezindiğiniz, demografik bilgileriniz ve Site’yi nasıl kullandığınız hakkında bilgiler verebilir ve bizim veya başkalarının raporlar, kişiselleştirilmiş içerikler ve reklamlar sunmasına yardımcı olabilir. Cihaz tanımlayıcıların kullanılabilirliğinin bozulması veya engellenmesi halinde, sunduğumuz hizmetlerdeki bazı özellikler düzgün çalışmayabilir.

Konum Bilgileri: Foriba, Site’yi kullandığınız konuma ilişkin veri toplayabilir.

Çerezler: Site’de, bulunduğunuz süre boyunca “cookie” olarak da adlandırılan çerezlerin veya site kullanım verilerini analiz etme amaçlı javascript kodlarının veya benzer iz sürme verilerinin bilgisayarınıza yerleştirilmesi söz konusu olabilir. Çerezler basit metin dosyalarından ibaret olup, kimlik ve sair özel bilgiler içermez, bu nevi kişisel bilgi içermemekle beraber, Site’yi kulllanım bilgileri ve benzeri veriler saklanır ve sizi tekrar tanımak için kullanılabilir. Çerez kullanarak sizlere kişiselleştirilmiş hizmet sunarız, Sitemizi ziyaret ettiğinizde kimliğinizi doğrularız, servislerimizi geliştirip iyileştiririz.

Aşağıda belirtilen çerezleri internet sitemizde kullanmaktayız:

 • Kesinlikle Gerekli Çerezler: Bu çerezler internet sitemizin çalışabilmesi için gerekli olan çerezlerdir.
 • Analitik/Performans Çerezleri: Bu çerezler bize ziyaretçilerimizi fark etme ve ziyaretçi sayımızı saptama imkânı verir ve ziyaretçilerimizin internet sitemizi kullanırken ne şekilde hareket ettiğini saptama imkânı da verir.
 • İşlevsellik Çerezleri: Bu çerezler ziyaretçiler internet sitemizi tekrar ziyaret ettiğinde ziyaretçilerimizi tanımamızı sağlar. Bu bize ziyaretçilerimizin kişisel tercihlerini (örneğin dil seçimi veya konum) hatırlamamıza imkân verir.
 • Hedefleme Çerezleri: Bu çerezler sizin internet sitemizdeki ziyaretiniz sırasında dolaştığınız sayfalar ve ilgilendiğiniz link bilgilerinizi kaydeder. Biz bu bilgileri internet sitemizi ve reklamları görüntülenen ilgi alanlarınızla daha ilgili olacak şekilde düzenleriz. Ayrıca bu bilgileri üçüncü taraflarla de bu amaç doğrultusunda paylaşıyor oluruz.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verilerinizin belirli amaçlarla işlenebilmesi için ise Kanun kapsamında açıkça rızanızı vermiş olmanızı aramaktayız. Açık rızanızı vermiş olmanız halinde, kişisel verilerinizin işlenebileceği amaçlar aşağıda sayılmaktadır:

 • Hizmet ve ürünlerimizi sizlere sunmak,
 • Müşteri hizmetleri sağlamak,
 • Müşteri ihtiyaçlarını daha iyi anlamak,
 • Müşteri ilişkilerini geliştirmek,
 • E-posta, telefon veya posta yoluyla özel teklifler veya promosyonlar sunmak ve ürün ve hizmetlerimizin pazarlamasını yapmak,
 • Geçerli yasal süreçlere uymak ve yasal haklarımızı takip etmek,
 • Müşteri kayıtları oluşturmak ve bu kayıtları yönetmek,
 • Kişisel verilerinizi kullanarak yasal sınırlar içerisinde değerlendirme, analiz ve risk yönetim çalışmalarının yapabilmek,
 • Kişisel verilerinizi kullanarak kurumsal yönetim faaliyetlerinin takibini yapabilmek,
 • Müşteri talep ve şikâyetlerinin yönetimi ve takibini yapabilmek;
 • Müşteri bazlı gelişmeler hakkında bilgi alınarak verim raporlarının oluşturulması ve güncellenmesi
 • Pazar araştırmalarının yapılması, ürün ve hizmetlere bağlılığının sağlanması ve/veya artırılmasına yönelik aktivitelerin planlanması ve düzenlenmesi,
 • Ürün ve hizmetlerin satış, pazarlaması ve tanıtımı süreçlerinin programlanması ve takibi,
 • Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanmasını sağlamak.

Yukarıda sayılan tüm amaçlar birlikte “Amaçlar” olarak ifade edilecektir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda sayılan Amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak için Foriba olarak direkt ve dolaylı iştirakleri başta olmak üzere; yurt içindeki ve yurt dışındaki iş ortaklarımızla, tedarikçilerimizle, lojistik firmalarıyla, broker şirketleriyle, etkinlik şirketleriyle, dijital ajanslarla, çağrı merkezi hizmet sunucularıyla, denetim şirketleriyle, bankalarla, sigorta şirketleriyle ve sair iş ortaklarımızla, iştiraklerimizle, dışarıdan hizmet alınan üçüncü kişilerle, hukuken yetkili kamu kurumları ve özel kişi ve kurumlar ile Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi çerçevesinde paylaşılabilecek ve yurt dışına aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak aşağıda sayılan haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizim eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde 6698 sayılı Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonuç ortaya çıkarması durumunda, buna itiraz etme,
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanununa aykırı olarak kişisel verilerinizin işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme.

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.foriba.com internet sitesinde yer alan “Kişisel Verilerin Korunması” başlığı altında düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda, talebin niteliğine göre talebiniz en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır.

Şirket Unvanı: F.I.T. Bilgi İşlem Sistemleri Servisleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
Adres: Altayçeşme Mahallesi Öz Sokak No: 19/45 Maltepe/İstanbul
Eposta: info@foriba.com
Tel: +90 216 445 93 79