KDV İadesi Hizmetleri İade Talepleri Artık Daha Kolay!

Katma Değer Vergisi tüketim vergileri ve yansıtılan vergiler arasında yer alır. KDV’ de asıl amaç, vergi yükünün son tüketici üzerinde kalmasıdır. Satıcıların sundukları mal veya hizmeti satın alan tüketiciye bu vergiyi yansıtması gerekir. Bazı durumlarda KDV satıcı üzerinde kalarak yansıtılamıyor. Bu şekilde yansıtılamayan KDV durumunda iade edilmesi talebinde bulunulabiliyor.​

KDV iadesi talebi tam istisnalardan kaynaklanan iade talepleri, indirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan iade talepleri ve tevkif atlı işlemlerden kaynaklanan iade talepleri olarak üç başlık altında inceleniyor.​

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan mevzuatta iade kapsamına giren işlemlerin alt başlıklarına da yer veriliyor. Bu alt başlıklar ile birlikte KDV iadesi talebini doğuran çok sayıda işlem bulunuyor. İşletmelerin KDV iadesi hizmetleri alarak işlerini daha kolay ve hızlı yapabilmeleri mümkün oluyor.​

KDV İade Hizmetlerinin Özellikleri​

KDV iadesi talebinin olumlu karşılanması işletmenin çalışma prensibine bağlı oluyor. Güvenilir muhasebe sistemine sahip olmak, doğru ve tutarlı belgelendirme sunmak önemli bir paydayı oluşturuyor. Bazı işletmeler için iade talebi süreci de karmaşık ve zor olabiliyor. Bu noktada SAP standardına uygun KDV iade çözümü kolaylıklar sunuyor.​

İndirilecek KDV, yüklenilen KDV, satış faturalarının listesi gibi KDV iade raporlarının hazırlanmasını sağlıyor. Tüm hesaplama ve raporların SAP içinde yönetilmesi, raporların hazırlanmasında giderlerin ve amortismana tabi iktisadi değerlerin dikkate alınması, GİB isteği üzerine Excel formatında raporların otomatik oluşturulması gibi özellikleri de bulunuyor.​

KDV iade hizmetleri sahip oldukları özellikleri ile KDV iade tutarlarını otomatik olarak hesaplıyor. Bütün bunlar beraberinde pek çok avantajı da getiriyor.​

KDV İadesinin Avantajları​

KDV iade uygulaması ile raporların anında ve tek tuşla hazırlanabilmesi, zamandan tasarruf etmeyi sağlıyor. KDV iadesi için gerekli işlemlerin şirket içinde uygulama üzerinden yapılması maliyet tasarrufunu da beraberinde getiriyor. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından istenilen formatta KDV hesaplanması, listelerin hazırlanması uygulamanın diğer avantajları arasında yer alıyor.​

​Sovos Foriba olarak işletmelere kolaylık sağlayacak çözümler sunmaya devam ediyoruz. KDV iadesi hizmetleri ile talebinizin geri çevrilmesinin önüne geçebilirsiniz.

Shares Share