e-Dönüşüm uygulamaları ile ilgili merak ettiklerinizi yanıtladık.

Sovos Foriba Teknoloji Ekosistemi: e-Dönüşüm Uygulamaları!

Teknoloji ve internet uygulamalarındaki gelişmeler, hepimizin hayatında çeşitli değişimleri ve inovatif süreçleri beraberinde getirdi. Bu yenilikler hem tüketicilerin hem de markaların ihtiyaçlarında farklılaşmaya neden oldu.

Sizler için hazırladığımız yazımızda dijital dönüşümün hayatımıza kattığı elektronik sistemler ve çözümlerimiz hakkında merak ettiğiniz sorulara yanıt vermeye çalıştık.

Keyifli okumalar dileriz!

e-Dönüşüm ve Dijitalleşme

E-dönüşüm; bilginin, varlığın, değerin, çeşitli ihtiyaçların ve hatta girişimciliğin dijital ortamda gerçekleştirilmesi anlamına geliyor. Son zamanlarda devlet politikası kapsamında da ön plana çıkan dijitalleşmenin değerini ve önemini kavramak için e-Dönüşüm uygulamalarını inceleyebilirsiniz.

e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter, e-İrsaliye, e-Mutabakat, SGK Teşvik gibi ürünler, bu uygulamalara örnek olarak gösterilebilir!

Gelin biraz daha detaylandıralım!

e-Fatura Nedir?

e-Fatura, firmaların dijitalleşme süreçlerinde karşımıza çıkan öncelikli uygulamalardan birisidir. Günümüzde Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’in kayıtlarına bakıldığında e-Fatura kullanıcılarının toplamda 126956 kullanıcıya ulaştığı görülüyor.

e-Fatura kullanarak;

 • Maliyetlerinizi önemli ölçüde azaltabilir
 • Fatura arşivleme yükünden kurtulabilir
 • Kağıt israfının ve kaybolmaların önüne geçebilirsiniz.

Neden Sovos Foriba e-Fatura Çözümünden Faydalanmalıyım?

Sovos Foriba mevcutta kullandığınız tüm faturalama süreçlerinize uygun çözümler sunar. Sovos Foriba Bulut Portal sayesinde tüm faturalama süreçlerinizi uçtan uca, en kolay ve hızlı biçimde yönetebilirsiniz.

Bunun yanısıra, Sovos Foriba SAP kullanıcısı olan şirketler için Sovos Foriba SAP e-Fatura Paketi sunmaktadır. Bu hizmetimizden faydalanan müşterilerimiz manuel işlemleri ortadan kaldıran yardımcı araçlar sayesinde e-Fatura süreçlerini SAP içinden yönetebilmekteler.

Elbette yapılabilecekler bunlarla sınırlı değil!

Sovos Foriba SAP e-Fatura Paketi çözümü ile;

 • Namespace altında sunulan paket sayesinde standart süreçlere dokunmadan ilgili tüm geliştirme ve uyarlamaları yapabilir
 • Toplu PDF İndirebilir
 • Farklı modüllerden e-Fatura oluşturabilir
 • Gelen ya da giden e-Faturaları UBL-TR formatında indirebilir
 • User-Exit sayesinde raporlara istenilen alan ilave edip kaldırabilir
 • e-Fatura ile 5 MB ‘a kadar istenilen formatta dosya gönderimi yapabilir
 • Oluşturduğunuz e-Faturalarınızı GİB’e göndermeden önce ön izleme yaparak kontrol edebilirsiniz.

Ücretsiz Kaynak e-Fatura Rehberi

e-Arşiv Fatura Nedir?

e-Arşiv Fatura da tıpkı e-Fatura gibi bir fatura türü olarak kullanılmaktadır. Bu yöntemle, e-Faturaya kayıtlı bir şirketiniz var ise elektronik fatura kullanıcısı olmayan mükelleflere ve son kullanıcılara elektronik fatura gönderebilirsiniz. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, şirketinizin e-Arşiv fatura kullanıcısı olabilmesi için öncelikle e-Fatura mükellefi olma zorunluluğu!

Neden Sovos Foriba e-Arşiv Fatura Çözümünden Faydalanmalıyım?

Sovos Foriba e-Arşiv Fatura çözümünden faydalanarak iş süreçlerinizi hızlandırarak şirket verimliliğinizi arttırabilirsiniz. Sovos Foriba Özel Entegratörlüğü sayesinde;

 • Tahsilat sürecinizi hızlandırabilir
 • Mutabakat gibi süreçlere son verebilir
 • Geçmişe yönelik fatura kayıplarının önüne geçebilir
 • Usulsüzlük cezası almamanız için sürekli bilgilendirilebilir
 • Kullandığınız yazılımınız içerisinden tüm e-Arşiv Fatura süreçlerinizi yönetebilirsiniz.

Sovos Foriba, SAP kullanıcısı olan şirketler için Sovos Foriba SAP e-Arşiv Fatura Paketi sunmaktadır.  e-Fatura sistemine kayıtlı olmayan mükelleflere de elektronik ortamda fatura gönderme imkanı sağlayan uygulamamız sayesinde, 

 • Manuel işlemleri ortadan kaldırabilir
 • e-Arşiv formatında fatura düzenleme ve gönderme sürecini otomatize edebilir
 • Maliyetlerinizi önemli ölçüde azaltabilir
 • Kullanıcı bazlı yetkilendirmeler yapabilir
 • e-Arşiv Fatura arşivleme yükünden kurtulabilir
 • Kağıt israfının ve kaybolmaların önüne geçebilirsiniz.

Ücretsiz Kaynak e-Arşiv Fatura Rehberi

e-İrsaliye Nedir?

e-İrsaliye, GİB merkezli olan ve uygulamaya kayıtlı şirketler arasında düzenlenebilen e-Dönüşüm sistemlerinden birisidir.

e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 25 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin, 1.7.2020 tarihi ile e-İrsaliye uygulamasına geçmek zorunludur. e-İrsaliye uygulaması ile kağıt sevk irsaliyeleri artık elektronik ortamda oluşturularak gönderilmektedir.

Neden Sovos Foriba e-İrsaliye Fatura Çözümünden Faydalanmalıyım?

Sovos Foriba e-İrsaliye çözümünden faydalanarak dijitale taşıdığınız süreçlerinizin takibini en kolay şekilde yapabilirsiniz.

Sovos Foriba Özel Entegratörlüğü sayesinde;

 • Dağıtım ve denetim ve sevkiyat sürecini hızlandırarak zamandan tasarruf edebilir
 • e-İrsaliyelerinize her yerden kolay ve hızlı erişim sağlayabilir
 • e-İrsaliye arşivleme yükünden kurtulabilir
 • Mal hareketinizi karekod ile kolayca takip edebilir
 • Güvenli olarak elektronik arşivleme yapabilirsiniz.

SAP kullanıcısı olan şirketler için sunduğumuz Sovos Foriba SAP e-İrsaliye Paketi sayesinde ise;

 • JOB kurulumuna uygun programlama imkanından faydalanabilir,
 • e-İrsaliye süreçlerinizi minimum eforla SAP içerisinde yönetebilir,
 • Programlar sayesinde süreç yönetimindeki ayrılacalıklardan faydalanabilirsiniz.

e-İrsaliye Rehberi

e-Defter Nedir?

e-Defter yevmiye defteri gibi defterlerin de dijital ortamda hazırlanması ve kullanılması için oluşturulan e-Dönüşüm sistemidir. e-Defterlerin dijital ortamda hazırlanıp kullanılması nedeniyle noter onayına ihtiyaç duyulmaması sağlanan avantajlar arasında.

Neden Sovos Foriba e-Defter Çözümünden Faydalanmalıyım?

Sovos Foriba e-Defter çözümünden faydalanarak VUK’a göre tutulması zorunlu olan yevmiye ve büyük defterlerdeki tüm bilgilerinizin elektronik ortama taşıyabilir ve 10 yıl boyunca arşivlenmesini yapabilirsiniz. Bunun yanısıra e-Defter sisteminden faydalanmak sizleri baskı, arşivleme ve kağıtla ilgili operasyonel süreçlerden kurtararak maliyet ve zamandan tasarruf etmenizi sağlar.

SAP kullanan şirketler için sunduğumuz Sovos Foriba SAP e-Defter Paketi sayesinde;

 • Defter verisinin dosya transferi ile uğraşmadan portale aktarabilir
 • Defter verilerinin konsolidasyonu sağlayabilir
 • SAP sisteminin deftere uygunluğunu ve kontrolleri hızlıca impelemente edebilir
 • SAP sisteminde deftere tam uyumluluk sağlayabilirsiniz.

Sovos Foriba SAP e-Defter paketi özelliklerine ilişkin detaylar için, sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. 


e-Mutabakat Nedir?

Mutabakat, firmaların alacak ve vereceklerinin düzenlediği sistemdir. Bunun dijital ortamda gerçekleştirilmesine ise e-Mutabakat ismi verilir.

e-Mutabakat, mutabakat yapacağınız firmalara, maillerinizi otomatik olarak yollamanızı; onay ve ret cevaplarınızı online olarak mutabakat portalından takip edebilmenizi mümkün kılar.

Neden Sovos Foriba e-Mutabakat Çözümünden Faydalanmalıyım?

Sovos Foriba e-Mutabakat çözümü sayesinde;

 • Çalıştığınız tüm firmalar ile BA/BS, Cari Ekstre ve Bakiye mutabakatlarını aynı anda ve hızlıca yapabilir,
 • Mutabık olmadığını belirten müşterilerinizden cari ekstrelerini elektronik ortamda hızlı bir şekilde alabilir,
 • KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) ile mutabakatlarınızı elektronik ortamda yasal bir zemine oturtabilir,
 • Mutabakat süreçlerinizi web üzerinden yürüterek, zaman tasarrufu sağlayabilir,
 • Kolayca veri aktarımı ve raporlama yapabilirsiniz.

SAP kullanıcısı şirketler için sunduğumuz Sovos Foriba SAP e-Mutabakat Paketi sayesinde;

 • SAP ekranınızdan kolayca elektronik mutabakatlarınızı oluşturabilir
 • Grafik destekli raporlama yapabilir
 • Hesap ekstresi karşılaştırması yapabilir
 • e-Beyanname Uyumlu XML formatından yararlanabilirsiniz.

Sovos Foriba SAP e-Mutabakat paketi özelliklerine ilişkin detaylar için, sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. 


e-Serbest Meslek Makbuzu Nedir?

Elektronik Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM), serbest meslek makbuzunun elektronik ortamda oluşturularak saklanması ve raporlamasını kapsayan bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır.

Neden Sovos Foriba e-SMM Çözümünden Faydalanmalıyım?

Sovos Foriba e-SMM; serbest meslek mensupları tarafından gerçekleştirilen mesleki faaliyetlerle ilgili düzenlenen, kağıt serbest meslek makbuzuyla aynı hukuki değere sahip dijital bir belgedir.

Sovos Foriba e-SMM çözümü ile;

 • Tüm makbuzlarınızı toplu olarak görüntüleyebilir
 • e-SMM’lerinizi otomatik oluşturabilir
 • Mükellef bilgilerinizi otomatik olarak getirebilir
 • Gönderilen makbuz raporlarını indirebilir ve makbuz sayısı, makbuz tutarı gibi ayrıntıları görüntüleyebilirsiniz.

SGK Teşvik Nedir?

SGK Teşvik; İstihdamın artmasını ve işsizliğin azalmasını sağlamak amacıyla SGK’nın, belirli kanunlara göre çok sayıda işvereni ve çalışanı teşviklerle desteklemesidir. Teşviklerden yararlanmak için çalışan sayısında belirli bir sınır yoktur, yani küçük veya büyük çaplı tüm işyerleri bu hakka sahiptirler. Siz de, Sovos Foriba SGK Teşvik Çözümü ile teşviklerinizi program üzerinden tek tıkla ve maksimum oranda hesaplayabilirsiniz.

Neden Sovos Foriba SGK Teşvik Çözümünden Faydalanmalıyım?

Sovos Foriba SGK Teşvik Çözümü sayesinde tek tuşla istihdam teşviklerinizi hesaplayabilir, Sovos Foriba Portal üzerinden hesaplamalarınızı yaparak maksimum kazanç elde edebilirsiniz. Bunun yanısıra;

 • Teşvik tutarınızda minimum %30 kazanç sağlayabilir
 • Uçtan uca veri güvenliğinden faydalanabilir
 • Maksimum teşvik tutarınızı hesaplayabilir
 • Detaylı Analiz ve Raporlama yapabilirsiniz.

New call-to-action

e-Yedekleme Nedir?

e-Yedekleme sistemi ile firmalar arşivlemek istedikleri tüm bilgileri dijital ortamda saklama imkanı sağlıyor. e-Yedekleme ile dijital ortama taşınan faturalar sayesinde iş süreci hızlandırılarak verimliliğin arttırılması mümkün oluyor!

Neden Sovos Foriba e-Yedekleme Çözümünden Faydalanmalıyım?

Sovos Foriba e-Yedekleme çözümü ile, e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv faturası verilerinizin yanında güvenli bir şekilde saklamak istediğiniz tüm belgelerinizi sorunsuz bir şekilde yedekleyebilirsiniz. Kaynaklarınızı şirketinize rekabet gücü kazandıracak alanlara yönlendirmenizi sağlayan Sovos Foriba e-Yedekleme çözümü ile;

 • İstediğiniz zaman aralıklarıyla istediğiniz kadar yedekleme planlayabilir
 • Blok yedeklemeden faydalanabilir
 • Sovos Foriba’nın bulut sistemi üzerinden geçmişe dönük güvenli yedekleme yapabilir
 • İhtiyacınız kadar ölçeklenme imkanından faydalanabilirsiniz.

Sovos Foriba e-Yedekleme çözümü özelliklerine ilişkin detaylar için, sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.


Sovos Foriba Analitik Nedir?

Analitik e-Fatura ve e-Arşiv belgelerinize ait istatistikleri anlık olarak grafikler ve listeler halinde görüntüleyebilmenize olanak sağlayan Sovos Foriba Bulut Portal ürünüdür. Sovos Foriba Analitik aynı zamanda sistemdeki son belgenize ait tarih ve saat bilgilerini de kolayca görüntüleyebilmenizi sağlar. Detaylar için ilgili blog yazımızı ziyaret edebilirsiniz.

Neden Sovos Foriba Analitik Çözümünden Faydalanmalıyım?

 • Sovos Foriba Analitik ürünü gerçek zamanlı olarak çalıştığı için belgelerinizin istatistiklerinizi anlık olarak bu grafiklerden takip edebilirsiniz.
 • Belgelerinize ait; toplam adet, toplam tutar, fatura durumları, senaryo ve fatura tiplerini tek bir ekrandan grafikler halinde görebilirsiniz.
 • Bunun yanısıra gönderici veya alıcı bilgilerine ait toplam tutar ve dağılımları, adede göre en çok fatura alınan veya fatura gönderilen müşterileri ve en yüksek tutara sahip olan faturalarınızı görüntüleyebilirsiniz.
 • Milyonlarca belgenizi saniyeler içinde görüntüleyebilmek için yapmanız gereken sadece yıl ve etiket filtrelerini dilediğiniz gibi seçmek olacak.

Neden Sovos Foriba Çözümlerinden Faydalanmalısınız?

Kullanıcılarının finansal ve muhasebe süreçlerini dijital ortama taşıyan Sovos Foriba, Türkiye’deki kurumsal yazılım ve entegrasyon hizmetleri pazarının gelişimine yön vererek, dünya çapında 13.000’den fazla müşteriye hizmetlerini ulaştırmaktadır. Sovos ile güçlerini birleştiren Sovos Foriba, işletmelerin en büyük sorunlarından biri olan dijital vergi uyumluluğu ile ilgili sorunların aşılmasını hedeflemektedir.

Dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin B2B ve B2C işlemlerindeki regülasyon zorunluluklarına anında adapte olarak, müşterilerini vergi süreçleri nedeniyle yaşanabilecek cezai yaptırımlara karşı koruyan Sovos Foriba, Sovos çatısı altında uluslararası şirketlerin global vergi uyumluluğunu sağlamaktadır.

Bünyesinde bulundurduğu 100 kişilik uzman destek ekibi ile; implementasyon süreci ve sonrasında karşılaşılan tüm güçlükleri hızlıca çözüme ulaştıran şirketimiz 210 kişilik dinamik e-Dönüşüm ekibi ile değişen zamanın ihtiyaçlarına göre çözümlerini güncellemektedir.

Ölçeklenebilir ve gelişmiş altyapısıyla, SAP ile tam entegre çalışarak süreç verimliliğini arttıran ve 13.000+ şirketin tercihi olan Sovos Foriba ile e-Dönüşüm alanında siz de profesyonel destek alabilirsiniz.

Hemen İletişime Geç!

Shares Share