e-Dönüşüm uygulamaları ile ilgili merak ettiklerinizi yanıtladık.

Foriba Teknoloji Ekosistemi: e-Dönüşüm Uygulamaları!

Teknoloji ve internet uygulamalarındaki gelişmeler, hepimizin hayatında çeşitli değişimleri ve inovatif süreçleri beraberinde getirdi. Bu yenilikler hem tüketicilerin hem de markaların ihtiyaçlarında farklılaşmaya neden oldu.

e-Dönüşüm son yıllarda, şirketlerin ve tüketicilerin online dünyanın bir parçası haline gelmesi ile oluşan yeni kavramlardan biri olarak karşımıza çıkmaya başladı.

Bugün geldiğimiz teknoloji çağında ise  şirketlerin büyüme ve başarı gösterebilmesi için e-Dönüşüm ile birlikte dijitalleşmeye adapte olması kaçınılmaz oldu.

Sizler için hazırladığımız yazımızda dijital dönüşümün hayatımıza kattığı elektronik sistemler ve çözümlerimiz hakkında merak ettiğiniz sorulara yanıt vermeye çalıştık.

Keyifli okumalar dileriz!

e-Dönüşüm ve Dijitalleşme

E-dönüşüm; bilginin, varlığın, değerin, çeşitli ihtiyaçların ve hatta girişimciliğin dijital ortamda gerçekleştirilmesi anlamına geliyor. Son zamanlarda devlet politikası kapsamında da ön plana çıkan dijitalleşmenin değerini ve önemini kavramak için e-Dönüşüm uygulamalarını inceleyebilirsiniz.

e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter, e-İrsaliye, e-Mutabakat, e-İmza, e-Devlet, e-Bilet, e-Yedekleme gibi ürünler, bu uygulamalara örnek olarak gösterilebilir! 

Gelin biraz daha detaylandıralım!

e-Fatura Nedir?

e-Fatura, firmaların dijitalleşme süreçlerinde karşımıza çıkan öncelikli uygulamalardan birisidir. Günümüzde Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’in kayıtlarına bakıldığında e-Fatura kullanıcılarının toplamda 104729  kullanıcıya ulaştığı görülüyor. Elbette bu sayı hem zorunlu geçiş yapanları hem de gönüllü geçiş yapan kullanıcıları kapsıyor.

e-Fatura kullanarak;

 • Maliyetlerinizi önemli ölçüde azaltabilir
 • Fatura arşivleme yükünden kurtulabilir
 • Kağıt israfının ve kaybolmaların önüne geçebilirsiniz.

Neden Foriba e-Fatura Çözümünden Faydalanmalıyım?

Foriba mevcutta kullandığınız tüm faturalama süreçlerinize uygun çözümler sunar. Foriba Bulut Portal sayesinde tüm faturalama süreçlerinizi uçtan uca, en kolay ve hızlı biçimde yönetebilirsiniz.

Bunun yanısıra, Foriba SAP kullanıcısı olan şirketler için Foriba SAP e-Fatura Paketi sunmaktadır. Bu hizmetimizden faydalanan müşterilerimiz manuel işlemleri ortadan kaldıran yardımcı araçlar sayesinde e-Fatura süreçlerini SAP içinden yönetebilmekteler.

Elbette yapılabilecekler bunlarla sınırlı değil!

Foriba SAP e-Fatura Paketi çözümü ile;

 • Namespace altında sunulan paket sayesinde standart süreçlere dokunmadan ilgili tüm geliştirme ve uyarlamaları yapabilir
 • Toplu PDF İndirebilir
 • Farklı modüllerden e-Fatura oluşturabilir
 • Gelen ya da giden e-Faturaları UBL-TR formatında indirebilir
 • User-Exit sayesinde raporlara istenilen alan ilave edip kaldırabilir
 • e-Fatura ile 5 MB ‘a kadar istenilen formatta dosya gönderimi yapabilir
 • Oluşturduğunuz e-Faturalarınızı GİB’e göndermeden önce ön izleme yaparak kontrol edebilirsiniz.

Foriba SAP e-Fatura paketi özelliklerine ilişkin detaylar için, sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. 


e-Arşiv Fatura Nedir?

e-Arşiv Fatura da tıpkı e-Fatura gibi bir fatura türü olarak kullanılmaktadır. Bu yöntemle, e-Faturaya kayıtlı bir şirketiniz var ise elektronik fatura kullanıcısı olmayan mükelleflere ve son kullanıcılara elektronik fatura gönderebilirsiniz. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, şirketinizin e-Arşiv fatura kullanıcısı olabilmesi için öncelikle e-Fatura mükellefi olma zorunluluğu!

Neden Foriba e-Arşiv Fatura Çözümünden Faydalanmalıyım?

Foriba e-Arşiv Fatura çözümünden faydalanarak iş süreçlerinizi hızlandırarak şirket verimliliğinizi arttırabilirsiniz. Foriba Özel Entegratörlüğü sayesinde;

 • Tahsilat sürecinizi hızlandırabilir
 • Mutabakat gibi süreçlere son verebilir
 • Geçmişe yönelik fatura kayıplarının önüne geçebilir
 • Usulsüzlük cezası almamanız için sürekli bilgilendirilebilir
 • Kullandığınız yazılımınız içerisinden tüm e-Arşiv Fatura süreçlerinizi yönetebilirsiniz.

Foriba, SAP kullanıcısı olan şirketler için Foriba SAP e-Arşiv Fatura Paketi sunmaktadır.  e-Fatura sistemine kayıtlı olmayan mükelleflere de elektronik ortamda fatura gönderme imkanı sağlayan uygulamamız sayesinde, 

 • Manuel işlemleri ortadan kaldırabilir
 • e-Arşiv formatında fatura düzenleme ve gönderme sürecini otomatize edebilir
 • Maliyetlerinizi önemli ölçüde azaltabilir
 • Kullanıcı bazlı yetkilendirmeler yapabilir
 • e-Arşiv Fatura arşivleme yükünden kurtulabilir
 • Kağıt israfının ve kaybolmaların önüne geçebilirsiniz.

Foriba SAP e-Arşiv Fatura paketi özelliklerine ilişkin detaylar için, sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. 


e-İrsaliye Nedir?

e-İrsaliye, GİB merkezli olan ve uygulamaya kayıtlı şirketler arasında düzenlenebilen e-Dönüşüm sistemlerinden birisidir.

1 Ocak 2020 itibariyle zorunlu hale gelen e-İrsaliye uygulaması ile kağıt sevk irsaliyeleri artık elektronik ortamda oluşturularak gönderilmektedir.

Neden Foriba e-İrsaliye Fatura Çözümünden Faydalanmalıyım?

Foriba e-İrsaliye çözümünden faydalanarak dijitale taşıdığınız süreçlerinizin takibini en kolay şekilde yapabilirsiniz.

Foriba Özel Entegratörlüğü sayesinde;

 • Dağıtım ve denetim ve sevkiyat sürecini hızlandırarak zamandan tasarruf edebilir
 • e-İrsaliyelerinize her yerden kolay ve hızlı erişim sağlayabilir
 • e-İrsaliye arşivleme yükünden kurtulabilir
 • Mal hareketinizi karekod ile kolayca takip edebilir
 • Güvenli olarak elektronik arşivleme yapabilirsiniz.

SAP kullanıcısı olan şirketler için sunduğumuz Foriba SAP e-İrsaliye Paketi sayesinde ise;

 • JOB kurulumuna uygun programlama imkanından faydalanabilir,
 • e-İrsaliye süreçlerinizi minimum eforla SAP içerisinde yönetebilir,
 • Programlar sayesinde süreç yönetimindeki ayrılacalıklardan faydalanabilirsiniz.

Foriba SAP e-İrsaliye Fatura paketi özelliklerine ilişkin detaylar için, sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. 


e-Defter Nedir?

e-Defter yevmiye defteri gibi defterlerin de dijital ortamda hazırlanması ve kullanılması için oluşturulan e-Dönüşüm sistemidir. e-Defterlerin dijital ortamda hazırlanıp kullanılması nedeniyle noter onayına ihtiyaç duyulmaması sağlanan avantajlar arasında.

Neden Foriba e-Defter Çözümünden Faydalanmalıyım?

Foriba e-Defter çözümünden faydalanarak VUK’a göre tutulması zorunlu olan yevmiye ve büyük defterlerdeki tüm bilgilerinizin elektronik ortama taşıyabilir ve 10 yıl boyunca arşivlenmesini yapabilirsiniz. Bunun yanısıra e-Defter sisteminden faydalanmak sizleri baskı, arşivleme ve kağıtla ilgili operasyonel süreçlerden kurtararak maliyet ve zamandan tasarruf etmenizi sağlar.

SAP kullanan şirketler için sunduğumuz Foriba SAP e-Defter Paketi sayesinde;

 • Defter verisinin dosya transferi ile uğraşmadan portale aktarabilir
 • Defter verilerinin konsolidasyonu sağlayabilir
 • SAP sisteminin deftere uygunluğunu ve kontrolleri hızlıca impelemente edebilir
 • SAP sisteminde deftere tam uyumluluk sağlayabilirsiniz.

Foriba SAP e-Defter paketi özelliklerine ilişkin detaylar için, sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. 


e-Mutabakat Nedir?

Mutabakat, firmaların alacak ve vereceklerinin düzenlediği sistemdir. Bunun dijital ortamda gerçekleştirilmesine ise e-Mutabakat ismi verilir.

e-Mutabakat, mutabakat yapacağınız firmalara, maillerinizi otomatik olarak yollamanızı; onay ve ret cevaplarınızı online olarak mutabakat portalından takip edebilmenizi mümkün kılar.

Neden Foriba e-Mutabakat Çözümünden Faydalanmalıyım?

Foriba e-Mutabakat çözümü sayesinde;

 • Çalıştığınız tüm firmalar ile BA/BS, Cari Ekstre ve Bakiye mutabakatlarını aynı anda ve hızlıca yapabilir,
 • Mutabık olmadığını belirten müşterilerinizden cari ekstrelerini elektronik ortamda hızlı bir şekilde alabilir,
 • KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) ile mutabakatlarınızı elektronik ortamda yasal bir zemine oturtabilir,
 • Mutabakat süreçlerinizi web üzerinden yürüterek, zaman tasarrufu sağlayabilir,
 • Kolayca veri aktarımı ve raporlama yapabilirsiniz.

SAP kullanıcısı şirketler için sunduğumuz Foriba SAP e-Mutabakat Paketi sayesinde;

 • SAP ekranınızdan kolayca elektronik mutabakatlarınızı oluşturabilir
 • Grafik destekli raporlama yapabilir
 • Hesap ekstresi karşılaştırması yapabilir
 • e-Beyanname Uyumlu XML formatından yararlanabilirsiniz.

Foriba SAP e-Mutabakat paketi özelliklerine ilişkin detaylar için, sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. 


e-Serbest Meslek Makbuzu Nedir?

Elektronik Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM), serbest meslek makbuzunun elektronik ortamda oluşturularak saklanması ve raporlamasını kapsayan bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır.

Neden Foriba e-SMM Çözümünden Faydalanmalıyım?

Foriba e-SMM; serbest meslek mensupları tarafından gerçekleştirilen mesleki faaliyetlerle ilgili düzenlenen, kağıt serbest meslek makbuzuyla aynı hukuki değere sahip dijital bir belgedir.

Foriba e-SMM çözümü ile;

 • Tüm makbuzlarınızı toplu olarak görüntüleyebilir
 • e-SMM’lerinizi otomatik oluşturabilir
 • Mükellef bilgilerinizi otomatik olarak getirebilir
 • Gönderilen makbuz raporlarını indirebilir ve makbuz sayısı, makbuz tutarı gibi ayrıntıları görüntüleyebilirsiniz.

SGK Teşvik Nedir?

SGK Teşvik; İstihdamın artmasını ve işsizliğin azalmasını sağlamak amacıyla SGK’nın, belirli kanunlara göre çok sayıda işvereni ve çalışanı teşviklerle desteklemesidir. Teşviklerden yararlanmak için çalışan sayısında belirli bir sınır yoktur, yani küçük veya büyük çaplı tüm işyerleri bu hakka sahiptirler. Siz de, Foriba SGK Teşvik Çözümü ile teşviklerinizi program üzerinden tek tıkla ve maksimum oranda hesaplayabilirsiniz.

Neden Foriba SGK Teşvik Çözümünden Faydalanmalıyım?

Foriba SGK Teşvik Çözümü sayesinde tek tuşla istihdam teşviklerinizi hesaplayabilir, Foriba Portal üzerinden hesaplamalarınızı yaparak maksimum kazanç elde edebilirsiniz. Bunun yanısıra;


e-Yedekleme Nedir?

e-Yedekleme sistemi ile firmalar arşivlemek istedikleri tüm bilgileri dijital ortamda saklama imkanı sağlıyor. e-Yedekleme ile dijital ortama taşınan faturalar sayesinde iş süreci hızlandırılarak verimliliğın arttırılması mümkün oluyor!

Neden Foriba e-Yedekleme Çözümünden Faydalanmalıyım?

Foriba e-Yedekleme çözümü ile, e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv faturası verilerinizin yanında güvenli bir şekilde saklamak istediğiniz tüm belgelerinizi sorunsuz bir şekilde yedekleyebilirsiniz. Kaynaklarınızı şirketinize rekabet gücü kazandıracak alanlara yönlendirmenizi sağlayan Foriba e-Yedekleme çözümü ile;

 • İstediğiniz zaman aralıklarıyla istediğiniz kadar yedekleme planlayabilir
 • Blok yedeklemeden faydalanabilir
 • Foriba’nın bulut sistemi üzerinden geçmişe dönük güvenli yedekleme yapabilir
 • İhtiyacınız kadar ölçeklenme imkanından faydalanabilirsiniz.

Foriba e-Yedekleme çözümü özelliklerine ilişkin detaylar için, sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.


e-Müstahsil Makbuzu (e-MM) Nedir?

E-MM, müstahsil makbuzunun elektronik ortamda hazırlanan ve sunulan halidir. GİB tarafından belirlenen elektronik belge standartları neticesinde hazırlanan e-MM, kağıt müstahsil makbuzu ile aynı görevi görmektedir. E-MM’yi vergiye tabi olmayan çiftçiler ile mal alışverişi yapan ve kazancı basit usulde tespit edilmiş olan çiftçiler kullanabilir.

Neden Foriba e-MM Çözümünden Faydalanmalıyım?

Foriba e-MM Çözümü, müstahsil makbuzunun, GİB standartlarına uygun olarak elektronik ortamda oluşturulması ve raporlaması ile muhafazası ve ibrazını kapsayan bir çözümdür. Bu çözümden faydalanarak;

 • e-Müstahsil Makbuzu Belgesi üzerinde yer alması zorunlu olan karekod ile anlık doğrulama ve kontrol yapabilir
 • Belge kayıplarını önleyebilir
 • Sınırsız sayıda kullanıcı yetkilendirebilir ve güvenli kullanım sağlayabilirsiniz.

Ülkemizde son yıllarda yaşanan gelişmeler e-dönüşüm ile ilgili yapılan çalışmaların artmasını ve önemli bir hale gelmesini sağladı.

Uzun yıllardır dijital dönüşümün bir parçası haline gelen ülkemizde, e-Dönüşüm alanındaki gelişmeler sayesinde finansal kaynaklarımızı koruyabilir, zamandan ve maliyetten tasarruf edebilir hale geldik.

Yeni gelişmelere ve sistemlere hızlıca adapte olan ekibimiz sayesinde bu çözümleri geliştirmeye, yanlarına yenilerini eklemeye; hızlı, güvenilir ve zaman dostu çözümlerimiz ile sizlere konforlu hizmetlerimizi ulaştırmaya devam edeceğiz.

 • Foribanın 12.000+ mutlu müşterisi arasına katılmayı mı düşünüyorsunuz?
 • Aldığınız hizmetlerle ilgili sorularınız mı var?

Hızlı ve kolay adapte olabilen e-Dönüşüm çözümlerimize dair detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçmeyi unutmayın! 

Hemen İletişime Geç!

Shares Share