Ekonomik Entegrasyon Türleri

Ekonomik Entegrasyon Türleri

Ekonomik entegrasyon konusunda birçok çeşit vardır. Bu ekonomik entegrasyon türleri birbirinden farklı özellikler içererek her birinin farklı farklı önemi söz konusudur.

Başlıca ekonomik entegrasyon türleri; serbest ticaret anlaşmaları, serbest ticaret bölgesi, ortak pazar, gümrük birliği ve ekonomik ve parasal birliktir. Ekonomik entegrasyon türleri arasında yer alan serbest ticaret anlaşmaları uluslararası anlamda yapılan ticaretlerde karşılaşılan sorunların çözümü için ortak adım atılmasını ön görüyor. Aynı zamanda mevcut engellerin dışında yeni engellerin var olması gibi durumlarda bu engellere karşı önlem almayı amaçlıyor.

Entegrasyon Türlerinden Serbest Ticaret Bölgesi

Serbest ticaret bölgesi bütünleşme açısından en düşük olduğu entegrasyon türleri arasında yer alıyor. Serbest ticaret bölgesi entegrasyonuna bağlı ülkeler arasında ticaret işlemlerinde mevcut olan vergilerin kaldırılması planlanıyor. Serbest ticaret bölgesine dahil olmayan ülkeler ile mevcut olan vergi dilimlerini kendileri belirliyorlar. Bu durum ülkelerin birbiri ile koordineli olarak ticaret işlemlerini yerine getirerek ülkelerin ticaret hacimlerinin genişlemesini sağlıyor. Serbest ticaret bölgesi entegrasyon türünde ülkeler arasında ortak bir ekonomik ortaklık söz konusu değildir. Serbest ticaret bölgesi entegrasyonu içerisinde yer alan ülkeler arasındaki mal alış verişinin daha serbest olması nedeni ile ticaret pazar alanı oldukça geniş oluyor.

Gümrük Birliği

Gümrük birliği serbest ticaret gölgesi entegrasyonundan daha ileri bir süreç içerisinde işlemlerini gerçekleştiriyor. Gümrük birliği içerisinde olan ülkeler birbiri ile ticari anlaşmalar yapabiliyor gümrük birliği dışında kalan ülkeler ile de kendi belirledikleri kurallar çerçevesinde işlemlerini yerine getirebiliyorlar. Gümrük birliği ekonomik entegrasyon türleri içerisinde en ileri düzeydeki tür olarak dikkat çekiyor. Ancak gümrük birliği sözleşmesi içerisinde yer alan ülkelerde serbest dolaşım söz konusu değildir.

Ortak Pazar Ekonomik Entegrasyon Türü

Ortak pazar entegrasyon türünü gümrük birliğinden ayıran tek fark gümrük birliğine dahil olan ülkeler arasında serbest dolaşımı esas almasıdır. Serbest dolaşım içerisinde mali, ticari, ithalat ve ihracat işlemlerinde tam bir serbestlik ilkesi söz konusu. Serbest dolaşımın ortak pazar bünyesinde yer alması ülkelerin pazar alanlarının çok daha geniş alanlara yayılmasını sağlaması açısından oldukça önemlidir.

Shares Share