Foriba e-Mutabakat çözümü.

e-Mutabakat Çözümü Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Dünden bugüne Muhasebe Süreçleri

Son 10 yılda kendisini iyice hissettiren piyasalardaki dinamizm, firmaları da bu konuda aksiyon almaya yönlendirdi. Kurumlar iş süreçlerini hızla değişen ve gelişen bu dünyaya adapte edebilmek için altyapı çalışmalarına önem vermeye başladı. Her başarılı kurumsal şirketin arkasında güçlü bir ERP (Enterprise Resource Planning) sistemi yer alır olgusu kabul edildi. Birçok firma da bu konudaki tercihini tüm dünyada gücünü hissettiren SAP üzerinde kullandı ve tüm departmanlarınındaki aksiyonlarını bu sistem üzerinde modellediler.

Ne yazık ki finansal ve muhasebesel süreçler bu yapılanmanın bir parçası olamadılar. Muhasebesel anlamdaki değişikliklerin az olması ve genellikle süreçlerin eski usül takip edilmek istenmesi bunun başlıca sebebiydi.

Günümüzde ise durum ve de insanların muhasebesel süreçlere bakışı değişmeye başladı. Artan işlem sayıları finans departmanlarındaki yoğunluğu hızla arttırdı. Ay içerisinde verilen beyannameler, yapılan mutabakatlar, faturalama, ödeme takibi gibi başlıca işlemler en çok dikkat çeken eforlar olarak karşımıza çıktı.

e-Mutabakat Sistemleri Neden Geliştirildi?

Yukarıda sözünü ettiğimiz eforların başında Mutabakat gelmekte. Beyannameye tabii olan ve aylık yapılan BA (Bildirim Alış), BS ( Bildirim Satış) ile firmalar arası anlaşmaya bağlı olan cari hesap mutabakatı, çoklu iş ortağı ile çalışan firmalar için, klasik yöntemlerle mutabakat mektubunun gönderilmesi ve takibinin yapılması gibi işlemlerden dolayı zahmetli ve uzun bir süreç olarak dikkat çekti. Mutabakat mektuplarının ilgili kişiye ulaşıp ulaşmadığı hatta okunup okunmadığının bilgisi finans departmanlarını yıpratan temel görevlerdi. e-Mutabakat Sistemleri bu temel sorunu çözmek için geliştirildi.

Foriba e-Mutabakat Çözümü

 

Foriba e-Mutabakat çözümü.

 

Foriba e-Mutabakat çözümü,

  • mutabakat formlarının hızla oluşturulması
  • tasarımların özelleştirilmesi
  • takibinin yapılması
  • performans raporlarının çıkarılması
  • beyanname sistemine uygun XML oluşturulması
  • ekstre karşılaştırılması
  • SMS entegrasyonu
  • online ödeme entegrasyonu gibi özellikleri içinde barındırıyor.

Foriba e-Mutabakat mobil görünüm.Foriba e-Mutabakat Çözüm Süreci

Süreç tasarımların oluşturulması ile başlıyor. Tasarım oluşturma süreci implemantasyon esnasında olabildiği gibi danışman ihtiyacı duyulmadan daha sonra da tamamlanabiliyor. Seçilen tipteki mutabakatın program tarafından oluşturulmasının ardından varsayılan seçenek olarak mail yoluyla gönderimi sağlanıyor. Cari kart üzerindeki iletişim adreslerinin hepsine bu esnada gönderim gerçekleşiyor. Seçilen adreslere, içerisinde mutabakat detayının inlecenebileceği bulut sistemine erişmeyi sağlayan bir mail ulaşmış oluyor. Mail tasarımı şirketin kurumsal kimliğine bağlı olarak arzulanan şekilde düzenlenebiliyor. Mutabakata varılmak istenen firma bu ekran üzerinden ekstre kalemlerini onaylayıp reddedebiliyor. Kendi ekstresini yükleyip karşılaştırma yapabiliyor.

Gönderen firma ise sürecini SAP’den ayrılmadan takip edebiliyor. Bu sayede SAP içerisinde uçtan uca yönetilen bir mutabakat sistemine sahip oluyorlar. Mutabakatın gönderilmesinden, ilgili kişi tarafından okunmasına, ne zaman okuduğu bilgisinden aldığı aksiyonlara tüm veri ellerinde oluyor. Artık bu veriyle, farklı tasarımlarla süslenen zamanlanmış hatırlatma mailleri gönderilebiliyor. Alıcının yüklediği ekstreleri ve cevapları bu ekrandan takip edebiliyor isterlerse o ekstre ile kendi ekstrelerini karşılaştırabiliyorlar.

Mutabakatın onaylanması ya da reddedilmesiyle tamamlanan süreç artık raporlanmaya ve beyanname sistemine yüklenmeye hazır hale geliyor. Sistem üzerinden alıcı bazında, gönderin kişi bazında, gönderen ve alıcı bazında, yapılan mutabakat bazında, müşteri veya satıcı bakiyeleri bazında mutabakat raporları alınabiliyor. Bu sayede mutabakat yapılan firmaların performansı incelenebiliyor ve mutabakat yapan personelin verimliliği analiz edilebiliyor. Bu sayede finans ekibinden mümkün olan en yüksek verimin alınması amaçlanıyor.

Foriba e-Mutabakat ürününü SAP kullanmayan firmalara da portal hizmeti olarak sunuyor. Ekstre datasının portale yüklenmesinin ardından SAP paket programında faydalanılan özellikler benzer şekilde portal üzerinden kullanılabiliyor.

Tamer Taşdelen

Tamer Taşdelen

Çözüm Yöneticisi

Shares Share