e-İrsaliye Nedir

e-İrsaliye Nedir?

e-İrsaliye bir malın sevk ve taşınması esnasında kullanılan irsaliye belgesinin elektronik halidir.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın faturalandırma araçlarının elektronik ortama taşınması ile ilgili çalışmalarından birisi olan e-İrsaliye ile kullanıcılar kağıt irsaliye düzenlemek yerine elektronik ortamda irsaliye düzenleyip ibraz edebilecekler.

Genellikle taşıma irsaliyesi yerine kullanılabilecek olan e-İrsaliye belgesinin önümüzdeki dönemde zorunlu tutulması öngörülmektedir.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın gelecekte faturalandırma ve vergilendirme araçlarında elektronik ortamı daha fazla tercih edeceği görünen bir gerçek. e-İrsaliye’de de durum değişmiyor. Kullanıcılar şu an tercihen kullanabildikleri e-İrsaliye uygulamasını gelecekte zorunlu olarak kullanacaklar.

e-İrsaliye ve e-Dönüşüm

Çeşitli vergi işlemlerinin ve ticari işlemlerin elektronik ortama taşınması adeta bir devlet politikası haline gelmiş durumda. Elektronik dönüşüm devletçe zorunlu hale getirilmekle birlikte e-Dönüşüm’e tabii olan mükelleflerin e-Dönüşüm’ü gerçekleştirebilmeleri için çeşitli araçlar kullanılmaktadır. e-İrsaliye de bu araçlardan birisi olup, matbu bir evrak olan irsaliyenin elektronik ortamda karşılığıdır. e-İrsaliye çözümü avantajları ile öne çıkmaktadır.

e-İrsaliye Gerçekten Faydalı Mıdır?

e-İrsaliye çeşitli yönleri ile işletmelerin iş yükünü hafifletmektedir. Öncelikle basılı bir kağıt üzerinden yapılan bir işlem olmadığından dolayı e-İrsaliye masraflardan tasarruf etmenize yardımcı olmaktadır. Bunun yanı sıra işlemler elektronik ortamda gerçekleştirildiğinden dolayı normal irsaliye sistemine nazaran daha hızlıdır.

e-İrsaliye genellikle sevk irsaliyesinin bir karşılığı olarak kullanılmaktadır. e-İrsaliye elektronik ortamda saklandığından dolayı kaybolma riski bulunmamaktadır. Bunun yanında istenilen zamanda geriye dönük takibi yapılabilmektedir. e-İrsaliye çözümü avantajları ile işletmelerin ilgisini çekmektedir. Şu an zorunlu olmasa da sayılan avantajları nedeni ile e-İrsaliye’ye geçmek mantıklı olacaktır.

Elektronik Çözüm Ortağınız: Sovos Foriba

e-İrsaliye çözümü avantajları ile ön plana çıkmaktadır. Bu avantajlardan bir an önce yararlanmak istiyorsanız çözümlerimiz ile bunu gerçekleştirebilirsiniz. Bunun yanında sisteme entegre olabilmeniz için bazı teferruatlara vakıf olmanız gerekiyor. Eğer bu konuda işletme olarak kendinizi yeterli görmüyorsanız, çözümlerimiz tam size göredir.

Sovos Foriba olarak e-Fatura, e-İrsaliye, e-Arşiv, e-Defter, e-Mutabakat gibi sistemler ile e-Dönüşüm’de yol gösterici bir rol üstlenmekteyiz. Sistemlerimiz tamamen Gelir İdaresi Başkanlığı’nca uyumlu olup, gerekli yasal mevzuat ile de uyumludur. Siz de Gelir İdaresi Başkanlığı’nca muteber kabul edilen evraklar hazırlamak istiyorsanız, bizi tercih edebilirsiniz.

e-İrsaliye Rehberi

Shares Share