e-İrsaliye taslak tebliğ son güncellemeler.

e-İrsaliye Hakkındaki Son Gelişmeleri Takip Edebildiniz mi?

Bugünlerde e-dönüşüm dünyasının en sıcak ve merak edilen konusu e-İrsaliye olsa gerekir. Henüz Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından kesin tebliğ yayınlanmamasına rağmen birçok şirket çalışmalarına başladı hatta bir kısmı tamamladı diyebiliriz.

Taslak tebliğde yer alan zorunlu geçiş tarihinin 1.7.2019 olmasına rağmen efatura.gov.tr adresinde yayınlanan ve sürekli güncellenen listede görüyoruz ki bu tarihten önce e-İrsaliye kullanımına başlayan şirket sayısı hızla artmaktadır. Bu listede göze çarpan bir detay da, zorunlu geçişi bulunmayan şirketlerin de gönüllü olarak e-İrsaliye sistemine dahil olduğudur.

Sık sık yaptığımız müşteri ziyaretlerinden edindiğimiz bilgilerin ışığında diyebiliriz ki e-İrsaliye konusunda akıllarda birçok soru işareti bulunmaktadır. Sovos Foriba ailesi olarak düzenli bir şekilde gerçekleştirdiğimiz etkinliklerde ve müşteri ziyaretlerinde e-İrsaliye regülasyonu ve bu konu hakkında ürettiğimiz çözümleri paylaşmaktayız.

3 Ağustos’ta yayınlanan e-İrsaliye Taslak Uygulama Kılavuz’u birçok soru ve cevabın bulunduğu detaylı bilgilendirme içermektedir. Ardından yapılan yeni bir duyuru ile taslak tebliğ güncellenmiştir. Bu bilgiler ile e-irsaliye düzenlemesinde en çok merak edilen sorulardan iki tanesini sizler için derleyip cevabını paylaşmak istedik.

 • Bu sorulardan birincisi, lojistik firmalarının müşterileri adına e-irsaliye düzenlemesi konusu ile ilgili.

Konu ile ilgili e-irsaliye taslak uygulama kılavuzunda yer alan cevap iki farklı senaryo ile örneklenmiş olup aydınlatıcı bilgi vermektedir, aynen aktabiliriz:

 • “Lojistik merkezinde satıcıya ait depolanan malların, lojistik merkezine ait araçlar ile satıcının vereceği talimatla bir alıcıya sevk edileceği zaman, sevk irsaliyesini kim düzenleyecek?
 • Lojistik merkezi taşıma irsaliyesi ile birlikte ayrıca e-İrsaliye mi düzenleyecek yoksa e-İrsaliye’yi malın satıcısı mı düzenleyecek?
 • Sadece taşıma irsaliyesi ile malın lojistik depodan alıcıya ulaştırılması mümkün müdür?”
 • “Satıcıya ait malların lojistik merkezine teslimatını kim gerçekleştiriyorsa (satıcının kendisi veya lojistik merkezi) sevk irsaliyesi düzenleyecektir. Lojistik merkezinde depolanmakta olan satıcıya ait malların, satıcının lojistik merkezine vereceği talimatla, lojistik merkezi tarafından diğer alıcılara gerçekleştirilecek sevkiyat işlemlerinde aşağıda belirtilen senaryolardan birine göre işlemlerin sonuçlandırılması mümkündür.

I. SENARYO adımları:

 • Satıcı e-İrsaliye’yi Alıcıya düzenler (Sevkiyat başlangıç yeri lojistik merkezi, bitiş yeri alıcı adresi)
 • Satıcı alıcıya düzenlediği e-İrsaliye’nin bir örneğini Lojistik merkezine haricen iletir.
 • Lojistik Merkezi Satıcının düzenlediği e-İrsaliye belgesi ile birlikte kendisinin düzenleyeceği TAŞIMA İRSALİYESİ ile alıcıya malları sevkiyatı gerçekleştirir.
 • Lojistik Merkezi alıcıya gerçekleştirilen fiili teslimat bilgisini satıcıya haricen iletir.
 • Alıcı e-İrsaliye sistemi üzerinden fiili teslimat bilgisini e-İrsaliye yanıtı ile iletebilir. İletmezse tam olarak teslim almış sayılır.
 • Satıcı kendisine ulaşan fiili teslimat bilgilerine göre alıcıya 7 günlük süre içinde e-Fatura’yı düzenler.

II.SENARYO adımları:

 • Lojistik Merkezi, e-İrsaliye’yi Alıcıya düzenler (Sevkiyat başlangıç yeri lojistik merkezi, bitiş yeri alıcı adresi, Malın satıcısı bilgisine de yer vererek- Belgeyi düzenleyen lojistik merkezi olup, X satıcının malının Y alıcısına, lojistik merkezinden alıcı adresine sevk edildiğini gösteren şekilde. ZİNRCİR TESLİM İRSALİYE ÖRNEĞİ dir.)
 • Lojistik Merkezi TAŞIMA İRSALİYE’ si düzenler. Bu taşıma irsaliyesi ile 1. adımda düzenlenen e-İrsaliye bilgisi de ilişkilendirilerek, sevkiyatı başlatır.
 • Alıcı e-İrsaliye sistemi üzerinden fiili teslimat bilgisini e-İrsaliye yanıtı ile lojistik merkezine iletebilir. İletmezse tam olarak teslim almış sayılır.
 • Lojistik Merkezi fiili teslimat bilgisini ve alıcı tarafından e-İrsaliye sistemi üzerinden kendisine iletilen e-İrsaliye yanıtı bilgilerini SATICI’ ya iletir.
 • Satıcı kendisine ulaşan fiili teslimat bilgilerine göre alıcıya 7 günlük süre içinde e-Fatura’yı düzenler.”

Bir diğer merak edilen soruyu da şu şekilde toparlayabiliriz;

 • e-İrsaliye düzenleyen firmalar muhatabının e-İrsaliye uygulamasına dahil olmaması durumunda da e-İrsaliye düzenleyebilecek mi?

GİB’in 28 Ekim’de güncellediği tebliğ taslağında verdiği bilgi bu konu hakkında da bir düzenleme yapıldığı yönünde. GİB konuyu şu şekilde özetlemektedir:

“e-İrsaliye Uygulamasından yararlanan mükellefler, e-İrsaliye Uygulamasına kayıtlı olmayanlara da sevk irsaliyesini, kağıt ortamda matbu sevk irsaliyesi olarak düzenleyebilecekleri gibi elektronik ortamda e-İrsaliye belgesi olarak da düzenleyebilecek olup söz konusu e-İrsaliyeyi alıcılarının talebine göre elektronik veya kağıt ortamda teslim edebileceklerdir.”

Detaylı bilgi için lütfen ziyaret ediniz:

http://www.efatura.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/e-irsaliye_Uygulama_Kilavuzu_Taslagi.pdf

http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/serno487VukTebTaslak.pdf

Hemen İletişime Geç!

Shares Share