E-Denetleme Foriba çözümü hakkında bilmeniz gerekenler.

e-Denetleme: Denetim Mekanizmasına Elektronik Çözüm

Günümüzde firmaların birçoğu artık gerek kanuni zorunluluklar gerekse teknolojik ihtiyaçlar dolayısıyla finansal süreçlerini elektronik dönüşüm kapsamında yeniliyorlar. Ülkemizde bu dönüşüm süreci tüm finansal kayıtları içerisinde barındıran defterlerin elektronik ortama taşınmasıyla başladı. Bu sayede gerçek bir takip ve denetim mekanizması hedeflendi.

  • Elekronik dönüşüm çözümlerinin hemen öncesinde defterlerin onlarca büyük cilde basılarak noterlerden onaylatılıp arşivlenmesi oldukça sancılı ve masraflı bir süreçti.
  • Firmaların bu kayıtları saklama zorunluluğu olması büyük bir arşiv ve kağıt masrafını beraberinde getiriyordu.
  • Amaçlanan denetim mekanizmasında aksaklıklar meydana geliyor ve ciltlerin incelenmesi, takip edilmesi, raporlanması neredeyse imkansız hale geliyordu.

Bu kısıtlardan doğan ihtiyaçlar yönetim merciilerinin e-defter kavramını bu dönüşüm sürecinin temel taşı olarak konumlandırmalarına sebebiyet verdi. Dijital olarak arşivlenen kayıtların ve elektronik imzalarla donatılan beratların Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirilme süreci de bu adımla beraber başlamış oldu.

  • Ortaya çıkan teknolojik düzen artık sürecin takibi ve denetimini de kolaylaştırabilecek nitelikte. Kamu Gözetimi Kurumu’nun yayınladığı temel şartları sağlayan ve denetime tabii olan şirketler, e-Defter uygulamalarının oluşturduğu berat ve defter verilerinin anlamlandırılabilir formatta dışarı aktarılmasıyla, kolaylıkla denetlenebilir ve kontrol edilebilir olacak.

Sözünü ettiğimiz denetim mekanizması, şirketleri de bu konuda aksiyon almaya yönlendirdi. Denetimlerde sorun yaşamak istemeyen firmalar kendi denetim mekanizmalarını oluşturmaya başladı. e-Defter uygulaması defterleri GİB’e yükleme esnasında denetliyordu ancak bu denetim sadece şekilsel bir incelemeydi. Defterlerin GİB’e uyumluluğu ve şema, şematron kontrolleri bu esnada gerçekleşiyordu ancak bu gerçek bir denetim mekanizması değildi.

  • Bahsi geçen kendini denetleme ihtiyacı, firmaları dışarı aktarılmış anlamlandırılabilir defter verisini inceleyecek ve usulsüzlükleri raporlayabilecek bir uygulama arayışına itti.

Bu sayede firmalar hem bağımsız denetimlere hem de GİB denetimlerine hazır hale gelebileceklerdi. Bu noktada TTK ve VUK çerçecesinde örnek kurallar oluşturulmaya başlandı. En bilinen senaryolardan örneklendirecek olursak;

102 Banka Hesabı Nakit Limit Kontrolü

“Eğer; belgede 100 ile başlayan hesap varsa, belge giriş tarihi 01.01.2016 tarihinden büyükse ve alacak kaydeden bir işlem ise satır kaleminin tutarı 7000 TL‘den fazla olamaz. Aynı şekilde eğer ; belgede 100 ile başlayan hesap varsa, belge giriş tarihi 01.01.2016 tarihinden küçük ise ve alacak kaydedilmişse 100 satır kaleminin tutarı 8000 TL‘den fazla olmamalıdır. “

100 Hesap Ödeme Yöntemi Kontrolü

“Eğer; belgede 100 ile başlayan hesap varsa ve karşıt bacaklarda 646 ya da 656 ile başlayan hesaplardan biri yoksa ödeme metodu nakit ya da peşin olmalıdır.”

103 Verilen Çekler & Ödeme Emirleri Hesabı Belge Türü Kontrolü

“Eğer; belgede 103 ile başlayan hesap varsa ve karşıt bacaklarda 646 ya da 656 ile başlayan hesaplardan biri yoksa kaynak belge türü alanı dolu olmalıdır.”

Bu tip standartlaştırılmış kontrollerle defterlerin başarıyla denetlenmesi, firmaların e-denetim uygulamalarından beklentilerini de hızla arttırdı. Holdingler grup şirketlerine özel denetim kuralları tanımlamak istedi ve denetim firmalarının bu ürünleri kendi kurallarıyla denetleme ihtiyacı ürünlerin hızla gelişmesine katkı sağladı.

Sovos Foriba e-Denetleme çözümü defterlerin en doğru ve hızlı şekilde incelenip, raporlanmasını sağlamak amacıyla büyük holdingler ve denetim firmalarıyla beraber geliştirildi.

Mümkün olan en basit kullanımla sonuca ulaşmak hedeflendi ve farklı dillerde anlaşılabilir raporlar çıkarma konusunda uzmanlaştı.

Shares Share