e-Defter Uygulaması 2018 Döneminde De Ağaçlara Nefes Aldırıyor

İşletme faaliyetinin izlenebilir ve denetlenebilir olmasını sağlamak üzere yasal düzenlemeler yevmiye defteri ve büyük defter adı verilen kayıtların tutulmasını işletmeler için bir zorunluluk olarak getirmektedir.

Kâğıt üzerinde tutulmak yerine bu kayıtların elektronik ortam üzerinden takip edilmesi şeklinde gerçekleşen e-Defter uygulaması 2018 yılında da fazla kâğıt kullanımının önüne geçerek ağaçların nefes almasına destek oluyor. Bu uygulama sayesinde yazılı olarak tutulması istenen tüm belgeler elektronik ortamda muhafaza edilebiliyor. Üstelik bu belgelerde zaman damgası ile imzalama yapılabildiğinden belge güvenliği en iyi şekilde sağlanabiliyor.

e-Defter Uygulaması 2018 Döneminde Hangi Avantajları Getirecek?

e-Defter uygulaması 2018 döneminde de, kullanıldığı diğer dönemlerde olduğu gibi, her şeyden önce çevrenin korunmasına katkı sağlıyor. Belge ve bilgilerin elektronik ortama taşınması ile birlikte kesilmesi gereken ağaç sayısı azalıyor. e-Defter uygulamasının kullanıcıların işini kolaylaştıran bir yönü de bulunuyor. Elektronik ortamda bulunan bilgilere ulaşmak daha hızlı, zamansız ve pratik bir şekilde sağlanabiliyor. Üstelik verilere ulaşmak için belgenin bulunduğu yerde olma zorunluluğu da ortadan kalkıyor. Belge ve bilgilerin belirli aralıklarla denetim ya da başka sebeplerle kamu kuruluşlarına sunulması gerekiyor. Bu noktada firmamız tarafından hazırlanan e-Defter çözümünün GİB standartları ile uyumlu olmasından kaynaklanan bir avantaj sağladığını söylemek mümkün.

e-Defter Uygulaması 2018 İçin Maliyetler Üzerinde Etkisi

e-Defter uygulaması 2018 döneminde uygulamadan yararlanacak olanlara maliyet avantajı da sağlıyor. Fiziki ortamda kayıtların tutulabilmesi defter ve noter gibi maliyetler gerektiriyor. Elektronik ortam ise bu maliyetleri ortadan kaldırmaya ek olarak dosyalama ve arşiv masraflarının da ortadan kalkmasını sağlıyor. Bu amaçla çalıştırılan personel de işletmenin faaliyet alanı ile ilgili başka noktalarda hizmet verebiliyor.

Shares Share