e-Defter Kullanma Zorunluluğu

e-Defter, Vergi Usul Kanunu uyarınca bazı firmalar tarafından tutulması zorunlu olan bir hesap defteridir.

Kısaca ifade etmek icap ederse, büyük defter ve yevmiye defteri gibi iki önemli defterin dijital ortama aktarılmış bulunan sürümüdür. İşte, cirosu 10 milyon lirayı geçkin olan firmaların bu deftere geçişi zorunludur. Ancak cirosu 10 milyonun altında bulunan firmalar da pek tabii kendi istekleri üzerine, diledikleri zaman e-Defter uygulamasına geçiş yapabilirler. Bu sayede tüm bilgiler elektronik bir ortama taşınır ve on yıl süresine arşivde bulundurulur.

e-Defter Nedir?

Şüphesiz ki ilk zamanlarda büyük defter ve yevmiye defteri kullanılır iken bir anda daha farklı bir deftere, üstelik dijital olan bir türe geçiş yapmak zorlayıcı gelebilir. Elbette bu durumda bazı uzman firmaların desteğini almak her zaman için yararlı olacaktır. Sovos Foriba da bu alanda her zaman için akıllıca çözümleri ile firmalara desteğini sunacaktır. Sovos Foriba, büyük defter ve yevmiye defterlerini standartlara uygun bir şekilde dijital ortamda oluşturacaktır. Aynı zamanda e-Defter adıyla oluşturulan bu dijital defter, her türlü muhasebe sistemi ile de uyumlu olarak faaliyet gösterecektir.

Sunulan Çözümlerin Ne Gibi Avantajları Vardır?

Sovos Foriba tarafından sunulan e-Defter çözümlerinin en önemli avantajlarından bir tanesi de her yerden denetlenme imkanına sahip olunmasıdır. Ne de olsa mali konular, firmaları en hassas olduğu noktaların başında gelir. Hal böyle olunca da bu mantıklı çözümler bu denli önemli bir konuda her daim tam denetimi mümkün kılar. Üstelik bilgilerin on senelik bir zamanda güveli bir şekilde saklanacak olması da cabasıdır. Nihayetinde e-Defter maliyeti azaltacak ve çevre dostu olması yönüyle doğaya saygılı bir yöntem olarak dikkat çekecektir.

Şahıs Şirketleri de e-Defter Kullanabilir mi?

e-Defter kullanımında şirketlerin yapısı yönünden herhangi bir bariz ayrım getirilmiş değildir. Pek tabii şahıs şirketleri de e-Defter kullanabilir. Zorunluluk açısından düşünülürse yukarıda da ifade edildiği üzere sadece on milyondan fazla cirosu olan firmalar açısından e-Defter kullanma zorunluluğu söz konusu olacaktır. e-Defter kullanacak olan firmaları elektronik fatura kullanıcısı olmak zorunda bulunmadığını ifade etmekte de yarar vardır.

Shares Share