e-Defter Başvuru Süreci

e-Defter, kanunen tutulması zorunlu olan yevmiye ve büyük defterlerin dijital ortamda tutulduğu, maliyeye elektronik imzayla berat verildiği sistemdir.

e-Defter Başvuru

e-Defter, Vergi Usul Kanunu’na ve/veya Türk Ticaret Kanunu’na göre tutulması zorunlu olan yevmiye defterlerinde ve büyük defterlerde yer alması gereken tüm bilgilerin elektronik ortamda yer almasını ve zaman damgası ile imzalaya bilmenizi sağlayan bir sistemdir.

e-Defter uygulaması defteri kebir ve yevmiye defteri gibi gerçek işletmelerin yani birinci sınıf tacirlerin zorunlu olarak tuttuğu defterlerin kağıt ortamından elektronik ortamda tutulması ve dijital mühür ve dijital imza ile bilgilerin elektronik ortamda GİB ile paylaşılması ve saklanması olayıdır. e-Defter çözümü ile hem kağıt harcamaları azaltılmış ağaçları başka amaçlarla kullanmak söz konusu olmaktadır, hem de bilgiler elektronik ortamlarda daha güvenli saklanarak daha kolay ulaşmak ve denetlemek mümkün olmaktadır.

e-Defter başvuru uygulamasına geçiş şartları

  • e-Defter başvurusu yapacak kişi gerçek kişi olmalıdır,
  • Elektronik imza ve vergi usul kanununa göre mali mühür temin etmiş olmalıdır.
  • Elektronik defter tutmak saklamak kaydetmek ve GİB e ibraz etmek için uygun ve onaylı programa sahip olunmalıdır.
  • e-Defter uygulaması ile GİB ve diğer kamu kurumlarıyla uyumlu ve hızlı bilgi akışı sayesinde daha denetimli ve uyumlu bir çalışma gerçekleştirilebilmektedir.
  • Aynı zamanda tasdik kargo denetim arşivleme hazırlama gibi masraflar ve iş gücü azaltılmaktadır.

e-Defter uygulaması güvenli bulut ortamında yer aldığından her yerden ulaşmak ve denetlemek mümkün olmaktadır. Elektronik imza ve elektronik mühür oluşturulduğundan saklamak daha güvenlidir. Bilgiler kurumlar arasında daha güvenli ve daha uyumlu şekilde gidip gelmektedir. İşlem süreleri kısalmakta hem maddi olarak daha az harcama yapılmakta kâğıt ve zaman tasarrufu sağlanmaktadır. e-Defter uygulaması ile çağdaş gelişime de ayak uydurulmaktadır.

Shares Share