Asgari geçim indirimi yıllara göre ücret hesaplama.

2019 Yılı Asgari Geçim İndirimi Düzenlemeleri

Bugün asgari ücret ile çalışan herkes için oldukça önemli bir olgu olan asgari geçim indirimi üzerinde durmak istedik.

Asgari geçim indirimi (AGİ) nedir?

Asgari geçim indirimi (AGİ), gelir vergisi kanunu üzerinden vergilendirilen bireylerin faydalanabildiği bir ayrıcalıktır. Kısaca devlet tarafından, çalışana ve çalışanın bakmakla yükümlü olduğu eş ve çocuklara ilişkin yapılan vergi indirimi olarak adlandırılabilir.

Asgari geçim indirimi değişken midir?

Asgari ücretin her yıl değiştiği gibi asgari geçim indirimi de her yıl değişir.

Asgari geçim indiriminden nasıl yararlanılır?

Çalışan işçinin asgari geçim indiriminden yararlanabilmek için yapması gereken ekstra bir işlem yoktur, medeni hal durumu ve çocuk sayısına ilişkin bir bilgiklendirme agi almak için yeterlidir.

2016 yılından itibaren bekar çalışanlar ile eşi çalışan ve çocuksuz işçilere ilişkin yapılan agi ücreti alınan maaşın kapsamı içerisinde yer almaktadır.

Asgari geçim indirimi genel kapsamı

  • Asgari geçim indirimi devlet adına işveren tarafından ödenir, bu tutar işverenin ödemekle yükümlü olduğu gelir vergisinden düşülür.
  • İşverenin AGİ’yi ödememesi durumunda işveren suçlu sayılır. İş Kanunu ve Vergi Usul Kanununa karşı işlenen bu suç sonucunda işverene vergi ziyaı cezası kesilir, böyle bir durumda işçi iş sözleşmesini feshedebilir.

Yıllara göre asgari geçim indirimi

Asgari geçim indirimi, her yıl düzenli olarak arttırılır.

  • 2017 yılında AGİ ücretleri en az 133, 31 TL ve en fazla 226,63 TL olarak belirlenmiştir.
  • 2018 yılında AGİ ücretleri 152,21 TL ile 258,76 TL arasında belirlenmiştir.
  • 2019 yılında AGİ ücretleri 191,88 TL ile 326,20 TL arasında belirlenmiştir.

2018 yılındaki asgari geçim indirimi ile 2019 yılındaki asgari geçim indirimi arasındaki farka bakıldığında; geçen yıldan bu yıla asgari geçim indiriminde yaklaşık olarak %26’lık bir artışın olduğu görülmektedir.

Asgari Geçim İndirimi nasıl hesaplanır?

AGİ tutarları bekar, evli, evli ve çocuklu gibi kriterlere göre farklılık gösterir.

  • En düşük ücret bekar çalışanlara, en yüksek ücret ise evli, eşi çalışan ve 5 çocuklu olanlara ödenir.
  • Asgari geçim ücreti, asgari ücretin yıllık brüt tutarı üzerinden hesaplanır. Bu brüt tutarın üzerine işçinin kendisi için %50, çalışmayan eş için %10, ilk iki çocuk için çocuk başına %7,5, üçüncü çocuk için %10, dört ve üzeri çocuklar için ise her çocuk için %5’lik bir indirim uygulanır.
  • Hesaplanan bu tutar %15 ile çarpılır, sonrasında ise 12’ye bölünerek aylık asgari geçim indirimi hesaplanmış olur.

2019 AGİ Ücretleri Tablosu

Daha önce de altını çizdiğimiz gibi, asgari geçim indirimi ücretleri çalışanın medeni durumu, eşinin çalışıp çalışmaması ve çocuk sayısı üzerinden hesaplanır. Bu hesaba göre toplam 13 farklı kalem ortaya çıkar. Bu durumda 2019 yılı için belirlenmiş olan ve 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlükte olan asgari geçim indirimi ücretleri tablosu aşağıdaki gibidir;

Asgari gecim indirimi ücretler tablosu 2019.

Shares Share