Artık İrsaliye Yerine e-İrsaliye Kullanılacak!

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile sevk irsaliyelerinin elektronik ortamda düzenlenmesi mümkün hale gelmiştir. Bu taslak sayesinde normalde matbu halde kullanılan sevk irsaliyeleri artık e-İrsaliye şeklinde düzenlenecektir.

e-İrsaliye şeklinde düzenlenen bu belgeler önümüzdeki yıllarda zorunlu hale getirilecektir.

e-İrsaliye uygulamasını kullanmak isteyen mükelleflerin takip edebileceği üç farklı yol vardır:

  •  Dileyen kullanıcılar gerekli şartları yerine getirerek kendi bilgi işlem sistemlerini Gelir idaresi Başkanlığı ile entegre ederek bu uygulamadan yararlanabileceklerdir.
  • Dileyen kullanıcılar ise Gelir idaresi Başkanlığı’nın web portali üzerinden www.efatura.gov.tr adresinden söz konusu uygulamaya erişebilecektir.
  • Son olarak isteyen kullanıcılar ise Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan izin almış ve gerekli alt yapı çalışmalarını tamamlamış Sovos Foriba yardımı ile bu uygulamadan yararlanabileceklerdir.

1. ve 2. Yöntemler ile uygulamaya erişmek isteyen kullanıcıların Gelir İdaresi Başkanlığı’nın sitesindeki yönergeleri takip etmeleri ve teknik yeterlilikleri yerine getirmeleri gerekmektedir.

3. Yolu tercih eden kullanıcılar ise zahmetsiz bir şekilde Sovos Foriba yardımı ile sisteme dâhil olabilmektedirler.

1. ve 2. Yol ile sisteme dâhil olacak kişilerin yasal zorunluluklara ve çeşitli yönergelere göre hareket etmesi gerekmektedir. Gerekli alt yapıya sahip olduğunu düşünen işletmeler Gelir İdaresi Başkanlığına başvurarak ve test sürecini başarılı bir şekilde atlatarak sisteme erişim imkânına kavuşmaktadırlar.

e-İrsaliye Uygulaması Ne Zaman Zorunlu Olacaktır

01/07/2018 tarihi itibari ile e-Fatura uygulamasını kullanan kullanıcıların;

e-İrsaliye sevk evraklarını da elektronik ortamda hazırlamaları gerekecektir. Eğer bu tarihe kadar sisteme dâhil olunmamış ise bu durumda bu işletmelerin e-İrsaliye hesapları otomatik olarak açılacaktır.

e-İrsaliye Uygulamasına Geçmek İçin Bizi Tercih Edebilirsiniz.

Firmamız Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan onaylı bir özel entegratör olup, firmamız ile elektronik ortamda sevk irsaliyesi düzenlemek, saklamak ve iletmek mümkündür.

Shares Share