2019 Yılında e-Fatura, e-Arşiv Fatura e-Defter ve e-İrsaliye Zorunluluğu

1.1.2019 yılında hangi mükellefler e-Fatura kullanmak zorunda olacak, 2019 yılı e-Defter zorunluluğu hangi mükellefleri kapsıyor? 2019 yılı içerisinde e-Arşiv Fatura kullanmak zorunda olacak mükellefler kimler? 2019 yılında e-İrsaliye zorunlulu kapsamı nedir?

2018 yılı sonuna yaklaşırken Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan taslak tebliğler ile pek çok mükellefin kafası karışmış durumda. Biz de bu sorulara yanıt verirken geçmiş ve bugün itibari ile gelinen güncel durumu bir araya getirdik.

2019’da Hangi Mükellefler e-Fatura ve e-Defter Uygulamasına Geçmek Zorunda?

Yürürlükteki Tebliğ’e Göre:

 • 2017 yılı cirosu 10 milyon TL ve üzeri olan mükellefler 1.1.2019 tarihinde e-Fatura Uygulaması’na geçmek zorundadır.
 • 2017 yılı cirosu 10 milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin 1.1.2019 tarihinde e-Defter Uygulaması’na da geçiş zorunluluğu da bulunmaktadır.

Güncel Tebliğ Taslaklarına Göre:

 • İlgili Yıl Brüt Satışları 5 Milyon TL ve üzeri olanlar (izleyen 2 yılın başından itibaren) (2017 yılında belirtilen ciroyu aşanlar 1.7.2019 tarihinden itibaren e-Fatura, 1.1.2020 den itibaren e-Defter)
 • ÖTV 1 sayılı Liste kapsamındaki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle EPDK dan lisans alanlar (Lisans aldığı tarihi izleyen dördüncü ayın başından itibaren) (Bayilik lisansı dahil) (2018 yılında lisans alanlar için 1.7.2019 tarihinden itibaren e-Fatura, 1.1.2020 den itibaren e-Defter)
 • ÖTV III sayılı Liste kapsamındaki malları imal inşa ve ithal edenler (Mükellefiyet tesis tarihi izleyen dördüncü ayın başından itibaren) (2018 yılında mükellefiyet tesis ettirenler için 1.7.2019 tarihinden itibaren e-Fatura, 1.1.2020 den itibaren e-Defter).

2019’da Hangi Mükellefler e-Arşiv Fatura Uygulaması’na Geçmek Zorunda?

Yürürlükteki Tebliğ’e Göre:

 • 2017 yılı cirosu 5 milyon TL ve üzeri olan ve 2017 yılı içerisinde internetten satış yapmış olan mükellefler, 1.1.2019 tarihinde e-Arşiv Uygulaması’na geçmek zorundadır.
  e-Arşiv Uygulaması’na geçen mükellefin öncelikle e-Fatura’ya geçmesi gerektiğinden, 1.1.2019 tarihinde e-Fatura ve e-Arşiv Uygulamaları’na birlikte geçilmesi gerekmektedir.

Güncel Tebliğ Taslaklarına Göre:

 • 2017 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflere Gelir/Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verildiği tarihi izleyen hesap dönemi başından itibaren (2017 yılı cirosundan dolayı aşanlar için 1.7.2019 tarihine kadar) e-Arşiv Fatura uygulamasına zorunlu olarak geçmeleri öngörülmektedir.
 • e-Fatura ve e-Arşiv uygulamalarına kayıtlı olmayan mükelleflerce aynı günde aynı kişi veya kurumlara düzenlenen faturaların vergiler dahil toplam tutarının 50.000 TL’yi aşması halinde söz konusu faturaların 1.7.2019 tarihinden itibaren GİB tarafından ücretsiz olarak sunulan e-Arşiv İnternet Portali üzerinden e-Arşiv Fatura olarak düzenleme zorunluluğu getirilmesi öngörülmektedir.

2019’da Hangi Mükellefler e-İrsaliye Uygulaması’na Geçmek Zorunda?

Yürürlükteki Tebliğ’e Göre:

 • 10.08.2018 tarihinde GİB tarafından yayımlanan taslak tebliğde belli mükellef gruplarına e-İrsaliye zorunlu başlangıç tarihi 01.01.2019’dur.

Güncel Tebliğ Taslaklarına Göre:

 • e-İrsaliye, e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına 1/7/2019 tarihinden itibaren zorunlu olarak dahil olması gereken mükellef grupları, mal sevkiyatı işlemleri ile serbest meslek mensubu grupları belirlenmiştir. Yıllık cirosu 25 Milyon TL olan tüm işletmelerin e-İrsaliye’ye geçmesi zorunlu hale gelmiştir.

e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv ve diğer e-dönüşüm çözümlerinin zorunluluk kapsamını daha detaylı incelemek için tıklayın.

2019’u Foriba Çözümleri ile Ayrıcalıklı Kılın

Siz de 2019’da zorunluluğu beklemeden, regülatif çözümlerimizi tercih ederek Foriba’nın mutlu müşterileri arasına katılın. Detaylı bilgi için hemen bizimle iletişime geçin.

Shares Share